BiznesINFO.pl
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Pismo z ZUS-u i polskie banknoty

East News, Zofia i Marek Bazak

Nie będziesz już musiał opłacać składek na ZUS. Niektórzy pracownicy mogą zwolnić się z obowiązku

7 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Kamila Jeziorska

ZUS informuje o możliwości zwolnienia z naliczania składek z tytułu umowy cywilnoprawnej. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia będą mogły zostać zwolnione z naliczania składek przez ZUS, jednakże należy spełnić kilka warunków. Jakich?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto może zostać zwolniony ze składek ZUS na podstawie umowy zlecenia

  • Jakie są warunki zwolnień osób zatrudnionych na umowie zlecenia

  • Gdzie uzyskać pomoc w związku ze złożeniem wniosku

ZUS o zwolnieniach ze składek umów zlecenia

ZUS pracuje nawet w Sylwestra i jeszcze 31 grudnia przypomniał o możliwości zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych. Zwolnienie przewidziane jest na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 2255).

ZUS przestrzega, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne tj.: umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inną umowę mieszczącą się w kategorii cywilnoprawnych. Wniosek można złożyć w imieniu swojego pracodawcy i może on dotyczyć składek naliczanych na ubezpieczenia społeczne czy ubezpieczenia zdrowotne.

- To zleceniobiorca składa do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek na formularzu RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. - mówi w rozmowie z portalem bia24.pl Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Co więcej, ZUS uruchomił także specjalną infolinię, która ma pomóc osobom na umowach zlecenia czy agencyjnych w złożeniu wniosku.

ZUS, tarcza branżowa i umowy zlecenie, czyli pigułka wiedzy

Należy także pamiętać, że zwolnienia ze składek odprowadzanych do ZUS dotyczą określonej grupy osób, bowiem podstawą prawną jest tzw. tarcza branżowa. Zwolnienie przysługuje osobom zajmującym się działalnością twórczą, artystyczną, techniczną wspomagającą działalność artystyczną, a także zajmującym się usługami architektonicznymi oraz na rzecz muzeów.

Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku - informuje ZUS i dodaje, że nie można podlegać innym ubezpieczeniom społecznym niż z tytułu owej umowy zlecenia.

- Należy pamiętać o tym, że składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem nie są zapisywane na koncie ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - dodaje rzecznik.

Tagi:

Kamila JeziorskaAutor

Redaktor Biznesinfo. Absolwentka stosunków międzynarodowych na UKSW i studentka ostatniego roku politologii i dziennikarstwa. Uważa, że dziennikarstwo to nie tylko zawód, ale też misja. Uwielbia Stany Zjednoczone, jamniki i serial "House of Cards". Najbardziej lubi pisać na tematy polityczne i społeczne.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >