BiznesINFO.pl
grandmother-5903707 1920

https://pixabay.com/pl/photos/babcia-uśmiech-portret-szczęśliwy-5903707/

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Aktualnie wielu emerytów cieszy się na tyle dobrym zdrowiem lub przechodzi na emeryturę w tak młodym wieku, że decyduje się na kontynuację pracy zarobkowej, pomimo posiadania prawa do emerytury. Emeryt, tak jak inni pracownicy może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jakie obowiązki ciążą wobec tego na pracodawcy, który zatrudni emeryta na podstawie umowy o pracę?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy i ile emeryt może dorobić do emerytury?

  • Czy można zatrudnić emeryta na podstawie umowy o pracę?

  • Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający osobę z prawem do emerytury na podstawie umowy o pracę?

  • Czy w związku z zatrudnieniem emeryta na podstawie umowy o pracę pracodawca musi odprowadzać za niego składki?

Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny, może w dalszym ciągu pracować, także na podstawie umowy o pracę. Emeryt,, ma wówczas dwie opcje do wyboru - może kontynuować dotychczasowe zatrudnienie i zawiesić emeryturę, ale może również przejść na emeryturę, a dopiero później podjąć pracę. Oczywiście wówczas nie ma przeszkód, by emeryt był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W sytuacji, gdy emeryt zdecyduje się kontynuować dotychczasowe zatrudnienie, nie będzie otrzymywał środków z emerytury. W sytuacji zaś, gdy podejmie pracę już po przejściu na emeryturę, będzie otrzymywał środki przysługujące z jej tytułu oraz dodatkowo, środki z tytułu podjętej pracy. 

Ile emeryt może dorobić do emerytury?

Trzeba jednak pamiętać, że emeryci mają pewne ograniczenia związane z dorabianiem do emerytury, zależne od tego, w jakim wieku jest emeryt i z jakiej emerytury korzysta. Jak czytamy na portalu praca.pl, jeśli emeryt dorobi do emerytury kwotę nieprzekraczającą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, nie ma to wpływu na wysokość jego emerytury. W sytuacji, gdy kwota ta wynosi od 70 do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, emerytura zostanie proporcjonalnie zmniejszona. W sytuacji zaś, gdy zarobki przekroczą 130 proc. tej kwoty, emerytura zostanie zawieszona. 

W jakiej sytuacji emeryt może dorobić bez ograniczeń?

Części emerytów nie obowiązują wyżej wspomniane limity zarobków. Są to osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, osoby z prawem do emerytury częściowej, osoby z prawem do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach oraz osoby mające prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę a obowiązki pracodawcy 

Obowiązki związane z zatrudnieniem emeryta na podstawie stosunku pracy są takie same, jak w przypadku innych pracowników. Pracodawca ma obowiązek zgłosić taką osobę do ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. Jak podkreśla portal poradnikprzedsiębiorcy.pl, ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nakazuje objęcie takiej osoby ubezpieczeniem społecznym  (chodzi o składki na ubezpieczenie emerytalne, na ubezpieczenie rentowe i na ubezpieczenie chorobowe) oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. W razie pracy w szczególnie trudnych warunkach dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do opłacania za emeryta składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jeśli emeryt osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn, pracodawca nie opłaca za niego składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Czy praca na umowie o pracę jest dla emeryta opłacalna?

Z punktu widzenia emeryta zatrudnionego na umowie o pracę, sytuacja, w której może on dorobić do emerytury, jest opłacalna. Oczywiście wiąże się to ze zwiększeniem domowego budżetu, ale nie tylko. Trzeba pamiętać, że zatrudniony na umowie o pracę emeryt odprowadza składki ZUS. Zatem po zakończeniu pracy może zwrócić się do ZUSu o ponowne przeliczenie wysokości emerytury. Dzięki temu ulega ona podwyższeniu. 

Ponadto zatrudnienie na emeryturze pozwala emerytom utrzymywać kontakty społeczne i korzystnie wpływa na ich zdrowie psychiczne. 

Trzeba jednak pamiętać, że ustawa nakłada na emerytów i rencistów oraz płatników składek obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. Obowiązek ten nie dotyczy emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny lub osób pobierających emeryturę częściową. 

Tagi:

emeryturaumowa o pracę

Marta DobrzyckaAutor

Redaktor Marta Dobrzycka

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 28.09.2020. Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie. Wydzial Spraw Cudzoziemcow. N/z tlum interesantow.

Praca

Gwałtowny wzrost pracowników z zagranicy w Polsce

Czytaj więcej >

Praca

Ile zarabia petsitter w Warszawie? Prezes Petsy zdradza stawki, kwota jest pokaźna

Czytaj więcej >
Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >