Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Ważne zmiany w sprawie recept. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 17.04.2023 13:32

Ważne zmiany w sprawie recept. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 26 kwietnia

apteka-leki
Biznesinfo

Za niewiele ponad tydzień wejdą w życie znowelizowane przepisy w sprawie recept, dotyczą one zawierania przez apteki umów na ich realizację. Od 26 kwietnia zniknie obowiązek przekazywania wniosku o zawarcie umowy w formie papierowej, nie będzie trzeba również załączać do wniosku wzoru podpisu oraz parafy osoby. To nie wszystko – informuje rynekzdrowia.pl.

NFZ wprowadza zmiany

Nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę została opublikowana 12 kwietnia. Nowe przepisy wejdą w życie 26 kwietnia. Wówczas zniesiony zostanie obowiązek przekazywania wniosku o zawarcie umowy w formie papierowej. W efekcie podmioty prowadzące apteki będą mogły składać te wnioski o również w formie elektronicznej.

Poza tym zniesiony zostanie obowiązek załączania do wniosku wzoru podpisu i parafy osoby, która:

  • podpisuje wniosek lub umowę na realizację recept,
  • uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept.

Z uwagi na to, iż obecnie w znacznej większości stosowana jest elektroniczna forma przekazywania informacji i zestawień w trakcie realizacji umowy, to tym samym składanie wzorów podpisów staje się zbędne. Ponadto powyższa modyfikacja przepisów wpisuje się w zasadę domniemania autentyczności pochodzenia podpisu od osoby lub organu, który go złożył – przekazał NFZ w uzasadnieniu.

Spory problem za naszą zachodnią granicą. Niemcom brakuje setek tysięcy pracowników.

Co poza tym?

Od 26 kwietnia nie będzie również obowiązywał wzór wniosku w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie będzie trzeba określać terminu na weryfikację przez oddział Funduszu wniosku o zawarcie umowy na realizację recept. Natomiast sam wniosek o zawarcie tejże umowy oraz wymagane do niego załączniki zostały zmodyfikowane poprzez określenie celu podawania we wniosku adresu e-mail i rezygnację z informacji o wymaganiu pieczęci podmiotu prowadzącego aptekę lub kierownika apteki na wniosku i załącznikach (w wyniku wprowadzenia możliwości elektronicznej).

Lekarze nie będą już mogli przepisywać wszystkich leków na e-recepty

Przypomnijmy, iż Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował na łamach Dziennika Gazety Prawnej, że resort planuje ograniczyć możliwość przepisywania poprzez e-recepty określonych grup leków, mogących np. powodować uzależnienia (typu opioidy). Wprowadzimy też standard obsługi pacjenta, który zagwarantuje przeprowadzenie wywiadu na temat stanu jego zdrowia, analizę schorzenia. Wyeliminujemy automatyzm pozwalający na wystawianie setek recept dziennie przez jednego lekarza – przekazał Wojciech Andrusiewicz.

Tagi: leki medycyna NFZ