Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > UE oficjalnie przyjmuje pakiet sankcji wobec Rosji
Joanna Leja
Joanna Leja 22.03.2022 09:32

UE oficjalnie przyjmuje pakiet sankcji wobec Rosji

building-g060c3d495 1920
Pixabay

Rada przyjęła dziś pakiet środków w odpowiedzi na decyzję Federacji Rosyjskiej o przystąpieniu do uznania pozarządowych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie za niezależne podmioty, a następnie decyzję o wysłaniu wojsk rosyjskich na te obszary. – Takie decyzje są nielegalne i niedopuszczalne. Naruszają prawo międzynarodowe, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, własne zobowiązania międzynarodowe Rosji i dalej eskalują kryzys – podkreślił Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

W istniejących ramach sankcji UE rozszerzy restrykcjami na wszystkich 351 członków rosyjskiej Dumy Państwowej, którzy 15 lutego głosowali za apelem do prezydenta Putina o uznanie niepodległości samozwańczych Doniecka i Ługańska „republik”. Ponadto ukierunkowane środki ograniczające zostaną nałożone na dodatkowe 27 znanych osób i podmiotów , które odegrały rolę w podważaniu lub zagrażaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Należą do nich decydenci, tacy jak członkowie rządu, którzy brali udział w nielegalnych decyzjach, banki i biznesmeni/oligarchowie wspierający finansowo lub materialnie rosyjskie operacje na terytorium Doniecka i Ługańska lub czerpiący z nich korzyści, wyżsi oficerowie wojskowi, którzy odegrali rolę w akcjach inwazyjnych i destabilizacyjnych, oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie wojny dezinformacyjnej przeciwko Ukrainie.

Środki ograniczające obejmują zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy osobom i podmiotom umieszczonym w wykazie. Ponadto zakaz podróżowania mający zastosowanie do osób umieszczonych w wykazie uniemożliwia im wjazd lub przejazd przez terytorium UE.

Ograniczenia w stosunkach gospodarczych z pozarządowymi obszarami obwodów donieckiego i ługańskiego

Nowe środki będą ukierunkowane na handel z dwóch regionów niekontrolowanych przez rząd do UE, aby zapewnić, że osoby odpowiedzialne wyraźnie odczuły ekonomiczne konsekwencje swoich nielegalnych i agresywnych działań. Dzisiejsza decyzja wprowadzi w szczególności zakaz importu towarów z pozarządowych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego, ograniczenia w handlu i inwestycjach związanych z niektórymi sektorami gospodarki, zakaz świadczenia usług turystycznych oraz zakaz eksportu niektórych towarów i technologie.

Ograniczenia finansowe

Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu sektorowego zakazu finansowania Federacji Rosyjskiej, jej rządu i Banku Centralnego. Ograniczając dostęp państwa i rządu rosyjskiego do rynków i usług kapitałowych i finansowych UE, UE dąży do ograniczenia finansowania eskalacji i agresywnej polityki.

UE wzywa Rosję do cofnięcia uznania pozarządowych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego, dotrzymania swoich zobowiązań, przestrzegania prawa międzynarodowego i powrotu do dyskusji w formacie normandzkim i Trójstronnej Grupy Kontaktowej. UE wzywa również inne państwa, aby nie postępowały zgodnie z bezprawną decyzją Rosji o uznaniu ogłoszonej niepodległości. UE jest gotowa do szybkiego przyjęcia szerszych sankcji politycznych i gospodarczych w razie potrzeby i potwierdza swoje niezachwiane poparcie i zaangażowanie na rzecz niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na szczeblu międzynarodowym. Jak czytamy w komunikacie odpowiednie akty prawne, w tym nazwiska zainteresowanych osób, zostaną wkrótce opublikowane w Dzienniku Urzędowym.