Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Skarbówka będzie mogła prześwietlić konta bankowe. Rząd daje urzędom konkretne narzędzie
Joanna Leja
Joanna Leja 18.02.2022 01:00

Skarbówka będzie mogła prześwietlić konta bankowe. Rząd daje urzędom konkretne narzędzie

smartfon-telefon-oszust-SMS-e-mail-iberion (1)
Biznes Info

Od 1 lipca naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł zwrócić się do banku z żądaniem wydania informacji bankowej również takiej osoby, która nie ma statusu podejrzanego – informuje portal money.pl.

W jednym z przepisów Polskiego Ładu słowo "podejrzany" zastąpiono frazą "osoba fizyczna". Dla prezesa Związku Banków Polskich to bardzo niebezpieczna luka w prawie. Jednak Ministerstwo Finansów uspokaja, że skarbówka prześwietli tylko konta osób, co do których już prowadzone są czynności sprawdzające.

Już na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie każdego, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową.

Dotąd o takie informacje skarbówka mogła występować do banku dopiero na dalszym etapie, kiedy w prowadzonym postępowaniu osoba sprawdzana miała już status podejrzanej. Zmiana przepisu polega na tym, że zniknęło słowo podejrzany, a pojawił się zwrot „osoba fizyczna”. De facto skarbówka będzie mogła prześwietlić każdego, kto ma konto w banku.

Jakie dane mogą trafić do Urzędu Skarbowego?

Urząd Skarbowy będzie mógł pozyskać więc jego dane o:

  • posiadanych lub współposiadanych rachunkach bankowych, lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców,

  • posiadanych lub współposiadanych rachunkach pieniężnych, rachunkach papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictwach do dysponowania takimi rachunkami, liczbach tych rachunków, a także obrotach, stanach tych rachunków oraz ich historii,

  • zawartych umowach kredytowych lub umowach pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celach, na jakie zostały udzielone, i sposobach zabezpieczenia ich spłaty, a także umowach depozytowych, umowach udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii;

  • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrocie tymi papierami wartościowymi czy obrocie wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.