BiznesINFO.pl > Praca > Rośnie liczba umów o dzieło. ZUS podał dane
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 21.12.2022 13:05

Rośnie liczba umów o dzieło. ZUS podał dane

ZUS
Domena publiczna

ZUS podał dane dotyczące zawieranych umów o dzieło. Najwięcej umów zawarto w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Rośnie liczba umów o dzieło 

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przekazano do ZUS 853,6 tys. formularzy RUD, na których zgłoszono 1,27 mln umów o dzieło. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost składanych formularzy RUD o 8 proc., a liczby zawieranych umów o dzieło o 6,5 proc. - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. 

Umowy o dzieło zawierano także z cudzoziemcami - stanowiły one 5,48 proc. wszystkich umów.

Najwięcej umów zawarto w sekcji “działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” - ok. 20,15 proc. zawieranych umów.  19,71 proc. umów zawarto w branży “informacja i komunikacja”. 

Największą grupę wykonawców umów o dzieło stanowią mężczyźni w wieku 30-39 lat - liczba osób w tym przedziale wiekowym stanowiła 25 proc. wszystkich zgłoszonych. 

Prezes ZUS podkreśliła, że dzięki rejestrowi wiadomo, ile w Polsce zawieranych jest umów o dzieło oraz jakich branży one dotyczą. Zdaniem szefowej ZUS brak tej wiedzy rodził problemy np. przy tworzeniu ustaw. 

Zgłoszenie umowy o dzieło 

Umowa o dzieło jest umową rezultatu - przedmiotem umowy jest efekt końcowy. Wykonawca dzieła otrzymuje wynagrodzenie za osiągnięcie określonego rezultatu. 

Osoba wykonująca umowę o dzieło nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym, mimo to jest zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy. 

Od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować ZUS o zawarciu takiej umowy. Nie dotyczy to jedynie umów zawartych z własnym pracownikiem, a także umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Informację taką przekazuje się na formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Umieszcza się w nim dane swoje i wykonawcy umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania umowy oraz jej przedmiot.