Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Rewolucja w budżetówce. Mowa nawet o 400 proc. pensji
Paweł Makowiec
Paweł Makowiec 24.11.2023 12:17

Rewolucja w budżetówce. Mowa nawet o 400 proc. pensji

Pieniądze
Marek BAZAK/East News

W listopadzie zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące nagród w budżetówce. Wielu pracowników zapewne będzie zadowolonych z podwyższonych kwot, jakie dostaną w ramach jubileuszy czy odpraw emerytalnych - mowa nawet o 400 proc. pensji.

Zmieniły się przepisy. Większe nagrody w budżetówce

Wśród pracowników budżetówki w najbliższych dniach będzie można zobaczyć całkiem sporą dawkę radości. Zwiększone bowiem zostały kwoty, które będą wypłacane w ramach m.in. nagród.

Jak podaje serwis praca.gazetaprawna.pl, za wszystkim stoi listopadowa zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 roku. Dotyczy ono konkretnie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników z jednostek budżetowych.

Tyle zarabiają pracownicy Lidla. Znamy konkretne kwoty

Nagroda jubileuszowa. Nie wszyscy dostaną

Największe zmiany zaszły w kontekście nagrody jubileuszowej. Pieniądze w jej ramach otrzymuje pracownik posiadający odpowiedni staż pracy - kwota nagrody rośnie wraz z nim, przez co do tej pory rozciągała się od 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia za 20 lat pracy do nawet 300 proc. pensji za 40 lat pracy. 

Nie wszyscy jednak kwalifikują się do otrzymania tej nagrody - nie ujęto jej bowiem w Kodeksie pracy. Prawo do jej otrzymania posiadają wyłącznie nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, służby cywilnej, urzędów skarbowych czy górnicy.

Obecnie górny limit nagrody jubileuszowej jest jeszcze wyższy - po 45 latach pracy można otrzymać niebagatelną sumę 400 proc. miesięcznej pensji. Dotyczy on jednakże tylko pracowników budżetówki podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Odprawa dla świeżych emerytów

Pieniądze w ramach odprawy mogą otrzymać również osoby, które kończą aktywność zawodową i przechodzą na emeryturę. Przysługuje ona również osobom, które mają uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy. Środki otrzymuje się jednorazowo, jeżeli wcześniej nie otrzymało się odprawy.

Kwota odprawy emerytalnej, podobnie jak nagrody jubileuszowej, jest uzależniona od stażu pracy. Poniżej 10 lat jest ona równa miesięcznej pensji, zaś osoby ze stażem powyżej 20 lat mogą otrzymać równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

źródło: praca.gazetaprawna.pl