BiznesINFO.pl
EN 01435691 0007 (2)

Piotr Molecki/EAST NEWS

Prezydent podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o NBP. Jest też zarażony koronawirusem

5 Stycznia 2022

Autor tekstu:

Kasper Starużyk

Udostępnij:

Kancelaria pryzdenta przekazała w środę informację, że Andrzej Duda przeprowadził test na koronawirusa, który dał wynik pozytywny. Zgodnie z przepisami przebywa więc w izolacji, mimo to podpisał dzisiaj trzy ustawy.

Jak informuje kancelaria wczoraj prezydent podpisał:

  • Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa;

  • Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy;

  • Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w NBP

W nowelizacji ustawy o NBP czytamy: "Ustawa w zakresie nadania nowego brzmienia art. 35 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim przewiduje zastąpienie organu określającego warunki i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z takimi znakami. Dotychczas organem tym był Prezes Narodowego Banku Polskiego, który był upoważniony do wydania w tym zakresie zarządzenia, natomiast po zmianie organem właściwym będzie Minister Sprawiedliwości działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Akt ten będzie wydany w formie rozporządzenia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie pełnej zgodności zmienianego przepisu z art. 87 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, co do wymogów dotyczących formy i organu wydającego akt normatywny będący źródłem powszechnie obowiązującego prawa."

W praktyce ustawa przenosi więc proces wykrywania fałszerstw z NBP na Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ustawa wchodzi w życie po 3 misiącach od dnia ogłoszenia.

Zmiana w Kodeksie karnym

Państwo zdecydowało się obciążyć mocniej pracę skazanych. W treści ustawy czytamy: "Ustawa w zakresie zmiany brzmienia art. 125 § 1 – Kodeks karny wykonawczy przewiduje zwiększenie potrącenia z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu z 45% do 51%. Kwoty potrącenia przeznacza się cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy."

Zmiany wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana w ustawie o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej określa dokładniej kiedy możemy ubiegać się o zwolnienie z opłat za opiekę w domu pomocy społecznej naszych krewnych. Zmiany polegają na łatwiejszym zwolnieniu z opłat w przypadku gdy osoba przebywająca w domu nie płaciła alimentów lub dopuściła się przestępstwa.

"Do katalogu przesłanek fakultatywnych zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z art. 64 ustawy o pomocy społecznej dodano nowa przesłankę tj. gdy osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o zwolnienie z odpłatności, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty." - czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tagi:

Andrzej Duda

Kasper StarużykAutor

Redaktor naczelny Biznesinfo. Wcześniej w Bankier.pl, gdzie zajmował się wyszukiwaniem najciekawszych informacji gospodarczych z Polski i świata. Dziennikarską pasję odkrył na festiwalu reklamowym Golden Drum w Słowenii. Absolwent ekonomii na wydziale prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i międzynarodowych stosunków gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także copywritingu w Szkole Mistrzów Reklamy. Miłośnik historii Hanzy i Morza Bałtyckiego.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Polska i Świat

Będzie olbrzymie przejęcie nadajników w Polsce. Ministerstwo dało zielone światło

Czytaj więcej >
PHOTO: PIOTR GAJEK / SE / EAST NEWS MYSLOWICE AKCJA POLICJI BEZPIECZNA SZKOLA N/Z PATROL POD SZKOLA MAREK MIKOS DROGOWKA SZKOLA DZIECI PRZEJSCIE DLA PIESZYCH RADAR KONTROLA SUSZARKA LIZAK 03 / 09 / 2008 FOT PIOTR GAJEK WIECEJ NA HTTP://AGENCJA.SE.COM.PL

Polska i Świat

Rząd przekazał dane o kierowcach firmom ubezpieczeniowym. Dla wielu osób oznacza to wzrost składek

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Od 1 lipca liczba bezpłatnych badań znacznie się wydłuży. Okazja do sprawdzenia stanu zdrowia

Czytaj więcej >
pilne

Polska i Świat

Chińczycy przekazali wiadomość o nawiązaniu kontaktu z obcą cywilizacją. Chwilę później skasowali wiadomość

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Polski statek "Polesie" w poważnych tarapatach w Kolumbii. Wszystko skończyło się dobrze

Czytaj więcej >
NFZ bierze się za kontrole przychodni.

Polska i Świat

Rząd będzie zmieniał program "Profilaktyka 40 plus". Wejdzie w skład medycyny pracy

Czytaj więcej >