BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Praca zdalna coraz powszechniejsza. Pandemia zamknęła pracowników w domu
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:22

Praca zdalna coraz powszechniejsza. Pandemia zamknęła pracowników w domu

Pracę zdalną wykonuje co 10 pracownik
pixabay/VinzentWeinbeer

Ile osób pracuje w domu?

Gdy rok temu obchodziliśmy Dzień Kobiet koronawirus dotarł już do Polski, ale nie wiedzieliśmy jeszcze, że jesteśmy w przededniu ogłoszenia lockdownu, w związku z którym zamknięto szkoły, restauracje, kina, siłownie czy zakłady fryzjerskie. Rządzący apelowali również do pracodawców – tam gdzie to możliwe, niech pracownicy udadzą się na pracę zdalną.

Za chwilę minie zatem rok, od momentu gdy część polskich pracowników wykonuje swoje obowiązki w domu. Redakcja Biznes Info zwróciła się o dane w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Resort przesłał nam informacje odnośnie drugiej połowy 2020 roku.

- W IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1609 tys. (co stanowiło 9,7 proc. wszystkich pracujących) i zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób – informuje biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

- Wśród tej zbiorowości 1038 tys. osób (tj. 64,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1009 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej) – dodaje resort.

Dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pokazują zatem, że w końcówce zeszłego roku w domu pracowało ponad 1,5 mln Polaków i że w przeważającej części, bo ponad miliona przypadków miało to związek z pandemią. To, że w IV kwartale pracę zdalną wykonywało blisko pół miliona więcej osób niż w kwartale III, nie zaskakuje.

Warto przypomnieć, że przedostatni kwartał 2020 roku przypadł na okres luzowania większości wprowadzonych wiosną restrykcji. Wielu pracodawców zdecydowało się z powrotem zaprosić podwładnych do biur. Gdy jednak jesienią liczba zakażeń gwałtownie wzrosła i obostrzenia wróciły, znaczna część firm ponownie odesłała pracowników do domu.

Dane resortu rozwoju, pracy i technologii wskazują również, że w IV kwartale ubiegłego roku pracę zdalną wykonywało blisko milion więcej osób niż w ostatnim kwartale 2019 roku, gdy o koronawirusie w Polsce jeszcze nikt nie słyszał.

Praca zdalna zostanie uregulowana w Kodeksie pracy? Resort komentuje

Mimo, iż praca zdalna to dla ok. 10 proc. polskich pracowników od dłuższego czasu codzienność, istnieją ogromne problemy dotyczące jej uregulowania w Kodeksie pracy. Póki co odbywa się ona na dość ogólnych zasadach z tzw. ustawy covidowej, przyjętej wiosną zeszłego roku.

Powodem są spory w Radzie Dialogu Społecznego miedzy przedstawicielami pracodawców a związkowcami (piszemy o nich TUTAJ), dotyczące m.in. zwrotu kosztów wykonywania przez pracownika pracy w domu przez pracodawcę.

Związkowcy chcą zapisania konkretnej kwoty świadczenia, jaką ma wypłacić pracodawca za zużycie prądu. Pracodawcy się temu sprzeciwiają wskazując, że obróci się to przeciwko pracownikom, gdyż ich szefowie nie będą się godzili na pracę w domu, skoro mają za to płacić.

Biuro prasowe resortu rozwoju, pracy i technologii w komentarzu dla redakcji Biznes Info przyznaje, że związkowcy wraz z pracodawcami nie zdołali uzgodnić części problematycznych kwestii i ministerstwo pracuje nad przygotowaniem odpowiednich przepisów.

- Kwestia uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy jest przedmiotem dyskusji między reprezentowanymi w Zespole Problemowym ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Partnerzy w Zespole nie uzgodnili wszystkich problematycznych kwestii związanych z tą regulacją – pisze biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

- W MRPiT trwają prace nad przygotowaniem przepisów dotyczących pracy zdalnej, a stanowiska zaprezentowane podczas obrad Zespołu będą wykorzystane przez resort w pracach nad tą regulacją – dodaje resort.

Wszystko wskazuje zatem na to, że na uregulowanie zasad pracy zdalnej przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Czekają na to zarówno pracownicy, jak i pracodawcy spośród których część chciałoby umożliwić podwładnym pracę w domu również po zakończeniu pandemii.