Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Praca > Praca zdalna może wejść na stałe do Kodeksu. Trwają już przymiarki
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:53

Praca zdalna może wejść na stałe do Kodeksu. Trwają już przymiarki

Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?
EastNews/Arkadiusz Ziołek

Praca zdalna na stałe w Kodeksie?

Szefowa MRPiPS w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwróciła uwagę, że pandemia koronawirusa wpłynęła na niemal wszystkie sfery życia, wskazując właśnie pracę zdalną z której - jak podkreśliła - korzysta duża liczba pracodawców i pracowników. - Wprowadzona w specustawie możliwość pracy zdalnej została wykorzystana na szeroką skalę - podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Korzystny odbiór pracy zdalnej sprawił, że rząd - jak ogłosiła w rozmowie z PAP Maląg - zdecydował o rozpoczęciu prac nad nowelizacją Kodeksu pracy. Nowela ma “na stałe wprowadzić instytucję pracy zdalnej do polskiego porządku prawnego”. Szefowa MRPiPS podkreśliła, że trwają obecnie prace nad doprecyzowaniem i uregulowaniem zasad pracy poza siedzibą firmy, tak by zabezpieczyć interesy obu stron stosunku pracy. Zapowiedziała też konsultacje z partnerami społecznymi.

- Dążymy do tego, aby proponowane przez nas rozwiązania zostały zaakceptowane przez stronę społeczną - związki zawodowe oraz organizacje pracodawców - na drodze konsensusu stron - powiedziała Maląg. 

Z przeprowadzonej pod koniec marca tego roku ankiety Konfederacji Lewiatan wynika, że możliwość pracy zdalnej w okresie pandemii koronawirusa wprowadziło aż 88 proc. przedsiębiorstw.