Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Praca z domu – plusy i minusy
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 28.05.2021 02:00

Praca z domu – plusy i minusy

home-office-4980353 1920
https://pixabay.com/pl/photos/home-office-w-domu-pracy-4980353/

Wraz z epidemią koronawirusa wiele osób zaczęło pracować z domu. Z początku wydawało się, że praca z domu to tymczasowe rozwiązanie, jednak może okazać się, że już na stałe zagości w Kodeksie pracy i zmieni naszą rzeczywistość. Praca z domu ma obecnie równie wielu przeciwników, co zwolenników. Jakie są zatem plusy i minusy pracy z domu?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest praca z domu?

  • Jakie wady i zalety ma praca z domu?

  • Czy praca zdalna to to samo, co telepraca?

  • Czy pracodawca może nakazać pracownikowi pracę zdalną?

  • Czy praca zdalna zostanie uregulowana w Kodeksie pracy?

Obecnie wielu pracowników zamieniło swoje biura na domy i wykonuje pracę z domowego zacisza. Niestety rodzi to wiele problemów, zaczynając od prawidłowej definicji pracy z domu. Bo czy praca z domu to to samo, co praca zdalna albo telepraca? Czy praca z domu jest w jakiś sposób uregulowana przepisami Kodeksu pracy? I czy pracodawca może nakazać pracownikowi zamianę biura na dom? Czy praca z domu ma jakieś plusy? Czy może sporo wad?

Czym jest praca z domu?

Niestety odpowiedź na pytanie, jak można zdefiniować pracę z domu nie należy do łatwych. Wątpliwości budzi już to czy można zamiennie używać pojęć praca z domu, praca zdalna i telepraca. 

Na rządowej stronie gov.pl Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca. Zgodnie z informacją ministerstwa, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy - w rozumieniu specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - w celu przeciwdziałania COVID-19.

Telepraca polega natomiast na wykonywaniu pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem, jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jest więc pracownik, który wykonuje pracę w tych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Może to być np. praca wykonywana na komputerze i przesyłana pracodawcy pocztą elektroniczną. Telepraca regulowana jest przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy od niedawna, bo od 2007 r. 

Zgodnie z Kodeksem pracy telepraca musi być wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Chodzi więc tutaj o wykonywanie pracy za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej. 

Praca zdalna to nie to samo, co telepraca

Widać więc, że telepracy nie można utożsamiać z pracą zdalną, ale oba te rodzaje pracy świadczonej poza stałym miejscem pracy można chyba uznać za pracę z domu. Pamiętać jednak trzeba, że aktualnie obowiązujące przepisy specustawy covidowej umożliwiają pracodawcom nakazanie pracownikom świadczenia pracy zdalnej. 

Plusy pracy z domu

Praca z domu, niezależnie od tego, jaką formę przybiera, wiąże się z pewnymi zaletami, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Oczywiście dla pracodawcy praca z domu to mniejsze koszty utrzymania biura i wyposażenia miejsca pracy pracownika. 

Praca z domu umożliwia często podjęcie zatrudnienia osobom niepełnosprawnym, młodym matkom czy też osobom, które mieszkają daleko od potencjalnych miejsc pracy. Często zdarza się także, że praca z domu powoduje wzrost efektywności pracowników i powoduje mniejszy stres. 

Wady pracy z domu 

Praca z domu niesie ze sobą również różnorodne zagrożenia, nie jest też pozbawiona wad. Często pracodawca ma w takiej sytuacji ograniczone możliwości kontrolowania przestrzegania przez pracownika przepisów BHP. Może też mieć trudności z kontrolowaniem postępów prac pracownika i jego motywowaniem. 

Niestety część pracowników podczas pracy z domu nie radzi też sobie dobrze z odgraniczaniem obowiązków zawodowych od domowych i w czasie pracy na przykład sprząta w domu lub gotuje obiad. 

Brak codziennego kontaktu z innymi pracownikami i izolacja mogą też negatywnie wpływać na identyfikowanie się pracownika z firmą, lub nawet powodować u pracowników problemy psychiczne. Nie każdy bowiem dobrze radzi sobie z ograniczeniem kontaktów międzyludzkich.