BiznesINFO.pl > Praca > Praca w Warszawie coraz trudniej dostępna. Tak źle nie było od 8 lat
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 22.03.2022 08:30

Praca w Warszawie coraz trudniej dostępna. Tak źle nie było od 8 lat

Pracę w Warszawie coraz trudniej zdobyć
Fot. Piotr Molecki/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak trudno znaleźć pracę w Warszawie

  • Ile wynosi stopa bezrobocia

  • Czyje wynagrodzenie wzrosło w trakcie epidemii

O pracę w Warszawie trudniej

Pracę w Warszawie coraz trudniej zdobyć, mimo że ofert wcale nie jest mało. Jak to możliwe?

W grudniu 2020 r. zatrudnienie w Warszawie nieznacznie spadło - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Mimo że w grudniu oferowanych miejsc pracy było więcej niż w poprzednim roku, to na koniec miesiąca liczba osób bezrobotnych przypadająca na jedno miejsce pracy wyniosła 39 - to najwięcej od ośmiu lat, informuje Business Insider. Winny wszystkiemu ma być wzrost bezrobocia rejestrowanego, którego stopa wzrosła rok do roku o 0,5 punktu procentowego, by finalnie osiągnąć 1,8 proc.

Gdzie najtrudniej dostać pracę

Portal przekazał, że zgodnie z danymi GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. było o 0,3 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 0,1 proc. niższe niż w grudniu 2019 r.

Zgodnie z obliczeniami GUS w porównaniu z listopadem 2020 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło najbardziej w sekcji administrowania i działalności wspierającej (o 3,7 proc.). Nie trudno się domyśleć, że największy spadek zatrudnienia można zaobserwować w sekcji zakwaterowania i gastronomii (o 3,5 proc.).

Bezrobocie w stolicy

Praca w Warszawie to nie jest już nic oczywistego. Pod koniec grudnia 2020 roku, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła miesiąc do miesiąca o 1,4 proc. oraz o 40,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Stopa rejestrowanego bezrobocia w Warszawie wyniosła 1,8 proc..

Jak podaje GUS, źle jest nie tylko w samej Warszawie, ale w całym województwie mazowieckim. W tym stopa rejestrowanego bezrobocia sięgnęła 5,2 proc. (w porównaniu z 4,4 proc. w roku ubiegłym).

Zgodnie z wyliczeniami GUS, prawa do zasiłku nie posiadało 82,2 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W poprzednim roku ten odsetek był wyższy i wynosił 82,7 proc. Tym samym w grudniu 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 2607 ofert pracy, a na koniec miesiąca urząd pracy dysponował ofertami dla 629 osób, co oznacza, że na jedno miejsce pracy w Warszawie przypadało aż 39 osób - najwięcej od ośmiu lat, przekazuje portal.

Mniejsza liczba miejsc pracy, wyższe wynagrodzenie

W tym samym czasie wzrosło wynagrodzenie osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, które w grudniu wyniosło 7056,38 zł brutto. To jest wartością wyższą o 6,8 proc. w stosunku do listopada i o 4,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia obserwuje się w sekcji obsługi rynku nieruchomości (o 9,4 proc.).

W szybkim tempie rosły też średnie wynagrodzenia osób zatrudnionych w sekcjach budownictwa, informacji i komunikacji, handlu i naprawy pojazdów samochodowych oraz przemysłu.

Pracownicy zatrudnieni w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją nie mogli się już jednak pochwalić tak szybkim tempem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wzrosło ono o 4,3 proc.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, średnie wynagrodzenie pracowników spadło o 4,4 proc.

Polecane