BiznesINFO.pl > Finanse > Polacy złożyli 5155 wniosków w specjalnym konkursie. Teraz ZUS wypłaci im 100 mln zł
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 26.05.2023 10:41

Polacy złożyli 5155 wniosków w specjalnym konkursie. Teraz ZUS wypłaci im 100 mln zł

zus
Biznesinfo

ZUS zorganizował dla płatników składek konkurs na projekty poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. W tegorocznej edycji wpłynęło rekordowe 5155 wniosków. Dotyczyły one przede wszystkim przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, opieki społecznej i pomocy zdrowotnej. Na realizację wybranych pomysłów ZUS przeznaczy łącznie 100 mln zł.

Rekordowe zainteresowanie w konkursie ZUS

W całej Polsce złożonych zostało 5155 wniosków a więc o blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym (3 987). To najwyższa wartość na tle dotychczasowych konkursów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – informuje ZUS w komunikacie nadesłanym do redakcji Biznesinfo. Najwięcej zgłoszeń złożono w województwie wielkopolskim, a najmniej – w lubuskim.

Wnioski wpłynęły przede wszystkim od firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym i budownictwem, opieką społeczną i pomocą zdrowotną oraz handlem detalicznym. W skali kraju projektami objęto 71 994 pracowników. W ramach konkursu firma może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Nadchodzą spore zmiany w prawie spadkowym i darowiznach. Od 1 lipca wzrośnie kwota wolna od podatku.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

ZUS wyjaśnia, że chodzi o działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, lepsze oświetlenie miejsc i stanowisk pracy, ochronę przed promieniowaniem optycznym, energią elektryczną, hałasem i drganiami mechanicznymi. Dofinansowanie można uzyskać również na zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze oraz służących zwiększeniu bezpieczeństwa pracy na wysokości.

W zmaganiach o 100 mln mogły wziąć udział te firmy, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz terminowo płaca podatki. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem – zastrzega Iwona Kowalska-Matis. Dodaje również, że udziału nie może wziąć przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich trzech lat uzyskał już dofinansowanie w ramach konkursu z ZUS lub został zobowiązany do jego zwrotu.

W ubiegłym roku nagrodzono 1098 firm

W 2022 roku ZUS nagrodził 1098 firm w całej Polsce i przyznał im wsparcie finansowe w wys. ok. 89,6 mln zł. Pojedyncze dofinansowanie wyniosło od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. Wśród nagrodzonych dolnośląskich przedsiębiorców znaleźli się m.in. Vratislavia Medica. DENTAL MED, ASEK LOGISTICS, Dom pomocy Społecznej w Opolnicy, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka", Przedsiębiorstwo Komunalne "HEMIZ BIS", Rotomat czy Bonifraterskie Centrum Medyczne.