Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 500 plus to nie wszystko. Sprawdzamy, z jakich świadczeń mogą korzystać matki i ojcowie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 26.05.2023 09:21

500 plus to nie wszystko. Sprawdzamy, z jakich świadczeń mogą korzystać matki i ojcowie

pieniądze-gotówka
Biznesinfo

Przypadający 26 maja Dzień Matki stał się dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej okazją do przypomnienia rodzicom, z jakich świadczeń pieniężnych mogą korzystać. Minister Marlena Maląg podkreśliła na łamach PAP, że poza 500 plus są również: Dobry Start, Rodzinny kapitał opiekuńczy, zasiłek rodzinny wraz z różnymi dodatkami, becikowe, świadczenie rodzicielskie oraz Mama 4 plus. Poniżej wyjaśniamy zasady funkcjonowania tych świadczeń.

Jeszcze 500 plus, a od stycznia 800 plus

Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych w rodzinie dochodów. W skali kraju otrzymuje je każdego miesiąca ok. 7 mln dzieci. Wniosek o jego przyznanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej: przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną. Wprowadzenie przez nas programu Rodzina 500 Plus to był "przewrót kopernikański", zmiana filozofii myślenia o wsparciu rodzin. To nie koszt, to inwestycja. Program odmienił życie rodzin, wiele dzieci mogło podczas wakacji pojechać nad morze – mówiła wczoraj minister Marlena Maląg w programie emitowanym w TVP Info. Zgodnie z zapowiedziami PiS od stycznia 2024 roku świadczenie ma zostać podniesione do kwoty 800 zł. 

Dobry Start i Rodzinny kapitał opiekuńczy

Dzieciom, które uczą się w szkołach i są w wieku od 7. do 20. roku życia (a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24. roku życia) raz w roku przyznawane jest świadczenie Dobry Start. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wys. 300 zł bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Świadczenie to nie przysługuje przedszkolakom, dzieciom będącym w zerówce oraz studentom.

Z kolei Rodzinny kapitał opiekuńczy ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem. Świadczenie to jest wypłacane w wys. 12 tys. zł na dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 1000 zł każdego miesiąca przez rok, czy 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Zasiłek rodzinny i dodatki

Minister Marlena Maląg przypomniała również, że zasiłek rodzinny pozwala częściowo pokryć wydatki na utrzymanie dziecka i przysługuje na dziecko, które:
 

 • nie ukończyło 18. roku życia
 • lub uczy się w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • lub kontynuuje naukę w szkole bądź w szkole wyższej do 24. roku życia i ma orzeczenie o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
   

Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego. Wynosi ono 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 746 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością. Jeśli próg zostanie przekroczony, świadczenie jest zmniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Zasiłek rodzinny jest wypłacany w miesięcznej wysokości:
 

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Osoby, które mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się o różne dodatki. Są to:

 • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł;
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością kwota dodatku wzrasta o 80 zł);
 • dodatek wynikający z opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko raz w roku szkolnym;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła bądź 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5. a 24. rokiem życia.

Świadczenie rodzicielskie i świadczenie uzupełniające

Osoby, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia macierzyńskiego, mogą bez względu na swoje dochody otrzymać świadczenie rodzicielskie. Po urodzeniu dziecka jest ono wypłacane przez rok (52 tygodnie) w wys. 1000 zł miesięcznie, a po urodzeniu wieloraczków ten okres może zostać wydłużony nawet do 71 tygodni.

Minister Maląg przypomniała też o świadczeniu skierowanym do rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, określane potocznie mianem Mama 4 plus. Mogą je otrzymać zarówno kobiety, jak i mężczyźni po 60. roku życia. Świadczenie jest wypłacane w wys. minimalnej emerytury osobom, które nie pobierają renty, emerytury i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Co jeszcze?

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wys. 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Minister Marlena Maląg zapowiedziała też, że od 1 października wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększy się z 900 zł do 1209 zł. Wspomniała również, że rodziny wielodzietne (tzn. takie, gdzie jest co najmniej trójka dzieci) mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu zniżek i uprawnień stosowanych zarówno przez prywatne firmy, jak i instytucje publiczne.