Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Płaca minimalna obowiązuje też na umowie zleceniu. Ale liczona jest za godzinę
Przemysław Puch
Przemysław Puch 01.06.2021 02:00

Płaca minimalna obowiązuje też na umowie zleceniu. Ale liczona jest za godzinę

Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polskie prawo stara się chronić interesy najsłabszego ogniwa w działalności gospodarczej, jakim są pracownicy, dlatego określa m.in. minimalne wynagrodzenie, także na umowach cywilnoprawnych. W br. minimalna stawka za godzinę pracy w tym trybie wynosi 18,30 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2177) za wykonywane na rzecz pracodawcy obowiązków zawodowych na podstawie umowy cywilnoprawnej przysługuje im stawka godzinowa wynosząca obecnie 18 zł. 30 groszy brutto, czyli 13,37 zł netto (składki na rzecz ZUS wyniosą 2,51 zł, podatek - 1,00 zł, składka zdrowotna - 1,42 zł). 

Pensja za godzinę

Stawką godzinową, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, jest najniższe wynagrodzenie po przeliczeniu go na godzinę pracy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych wykonujących pracę w ramach umów o świadczenie usług. Razem ze wzrostem publikowanego na początku każdego roku najniższego wynagrodzenia zmienia się także stawka godzinowa.

Zleceniobiorcą lub osobą świadczącą usługę może być osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski albo w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub państwem wchodzącym w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osoba taka sama nie może zatrudniać innych pracowników lub zawierać umów ze zleceniobiorcami. Może nim być również osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej przyjmująca zlecenia lub świadcząca usługi na podstawie umów tego rodzaju na rzecz przedsiębiorcy lub innej organizacji (tzw. umowa-zlecenie).

Netto czy brutto

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. stawka godzinowa w 2021 r. wynosi 18,30 zł brutto. Netto, czyli do kieszeni pracownika, trafi 13,37 zł (składki ZUS wyniosą 2,51 zł, podatek 1,00 zł, składka zdrowotna - 1,42) .

Dla porównania w poprzednim roku było to odpowiednio 17,00 zł i 11,00 zł. Wypłata następuje w formie pieniężnej co najmniej raz w miesiącu (jeśli umowa zlecenie została zawarta na okres dłuższy niż miesiąc).

W trakcie wyliczenia wynagrodzenia za zlecenie, pracodawca powinien wziąć także pod uwagę liczbę przepracowanych przez zatrudnioną na podstawie takiej umowy osobę. Jeśli zlecenie było wykonywane przez kilka osób każda z nich powinna potwierdzić czas swojej pracy oddzielnie, bo każdej należy się wynagrodzenie w kwocie 18,30 zł brutto za godzinę.

Liczenie godzin

Także sposób potwierdzenia liczby spędzonych w pracy godzin powinien być określony w umowie. Zdarza się jednak, że nie jest ona sporządzana ani w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia. W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien przedstawić przedsiębiorcy godziny pracy w jednej z trzech form przed wypłatą wynagrodzenia (papierowa, elektroniczna, na dokumencie).

Ta zasada nie jest stosowana w przypadku pracowników tymczasowych, których praca powinna być dokumentowana w specjalnej ewidencji liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub wyświadczenie usługi. Pracodawca, zgodnie z prawem, ma obowiązek przechowywania takiego dokumentu przez okres trzech lat, od dnia, w  którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu zapewnia wypłatę wynagrodzenia nie niższego niż minimalna stawka za godzinę pracy, nawet jeśli w umowie między pracodawcą i pracownikiem została zapisana inna, niższa kwota. Za niewywiązanie się z tego obowiązku właścicielowi firmy, w razie kontroli, grozi kara w wysokości od tysiąca do nawet 30 tys. zł.