BiznesINFO.pl > Polska i Świat > 7 lat kadencji dla obecnego prezydenta. Partia rządząca już złożyła projekt zmiany Konstytucji RP
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 22.03.2022 09:02

7 lat kadencji dla obecnego prezydenta. Partia rządząca już złożyła projekt zmiany Konstytucji RP

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

PiS pod trwające obrady Sejmu wrzucił projekt zmian w Konstytucji RP. Jak zakłada zgłoszone przez członków partii rządzącej pismo, kadencja prezydenta RP miałaby zostać wydłużona do 7 lat. Zmiana ta obejmować miałaby już samego Andrzeja Dudę. Sprawiłoby to przeniesienie tegorocznych wyborów prezydenckich na termin w roku 2022.

PiS chce zmieniać Konstytucję RP

Jak podaje Gazeta Wyborcza, projekt jest bardzo krótki i składa się w zasadzie z trzech akapitów. Powielane są w nim pomysły Jarosława Gowina, który zrezygnował ostatnio z członkostwa w rządzie Mateusza Morawieckiego. Tym samym przestał także być wicepremierem.

 - W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.483 oraz z 2001 r. Nr 28, poz.319) wart. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na jedną siedmioletnią kadencję" - czytamy w projekcie przedłożonym przez PiS.

Dokument znaleźć można na stronach sejmowych pod tym adresem. Co ciekawe, choć pojawił się w sieci w środę wieczorem (15 kwietnia), data zapisana na dokumencie to 6 kwietnia. Gazeta Wyborcza zwraca uwagę, że 7-stronnicowe pismo to w większości uzasadnienie projektu.

Oprócz przedłużenia kadencji Andrzeja Dudy do 7 lat i odebrania mu możliwości walki o reelekcję, PiS w projekcie zawarło także anulowanie szykowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Jak czytamy w projekcie PiS: "Zarządzone przed wejściem w życie ustawy wybory przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stają się bezskuteczne".