BiznesINFO.pl
PIP z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w czasie pandemii

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polacy masowo wracają do pracy. PIP przygotował ważne zalecenia dla zwiększenia bezpieczeństwa

7 Maja 2020

Autor tekstu:

Maria Glinka

PIP opracowała wytyczne dotyczącego bezpiecznego powrotu do pracy wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i otwieraniem zakładów. Inspekcja zaznacza, że niektóre środki będą podtrzymane, a inne mogą ulec większemu zaostrzeniu.

PIP z ważnymi zaleceniami

PIP w specjalnym komunikacie przypomina o konieczności podjęcia adekwatnych środków bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią koronawirusa. "Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego" – podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy.

Pandemia wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami – niepokojem i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Dlatego PIP zwraca uwagę, że na pracodawcach spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy, aby ten stres nie przełożył się na zachowanie podczas wykonywania zawodu.

Przegrody, wentylacja i praca w trybie zmianowym wśród zaleceń PIP

Następnym krokiem po zweryfikowaniu ryzyka jest opracowanie planu, w którym pracodawca wypunktuje wdrażane środki bezpieczeństwa i kontroli. Muszą to być działania służące realizacji jednocześnie dwóch fundamentalnych celów – pracy w trybie normalnym i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.

PIP wymienia środki, które mogą minimalizować ryzyko infekcji: oddzielanie stanowisk pracy przegrodami, dbanie o wentylację pomieszczeń czy stosowanie półmasek FFP2 i FFP3, N95 itp. Kluczowe może okazać się także wprowadzenie trybu pracy zmianowej, zwiększenie ilości przerw oraz ich czasu trwania. Niezbędne jest częstsze sprzątanie zakładów pracy i powszechny dostęp do artykułów dezynfekcyjnych.

W pierwszej kolejności powrót jedynie kluczowych oddziałów

O wprowadzeniu konkretnych środków należy poinformować podwładnych jeszcze przed ich powrotem do zakładu. Do obowiązków pracodawcy należy zorganizowanie szkolenia, jeżeli wdrażane przez niego procedury będą tego wymagały.

PIP sugeruje, aby w pierwszej fazie powrotu do zakładu, wykonywać tylko kluczowe prace. Reszta aktywności powinna zostać odłożona do czasu, kiedy ryzyko infekcji będzie niższe. W dalszym ciągu przydatne może być rozwiązanie polegające na pracy zdalnej – podaje Puls Biznesu.

Jak najmniejszy kontakt między pracownikami

Kontakty fizyczne między pracownikami w trakcie spotkań czy przerw powinny zostać ograniczone do absolutnego minimum. Zatrudnieni, którzy mogą wykonywać zadania samodzielnie lub bez specjalnego sprzętu czy maszyn stacjonarnych, powinni zostać odizolowani. Jako przykład PIP podaje pracę w oddzielnym pokoju socjalnym, sali spotkań czy stołówce. Najbardziej narażeni pracownicy (osoby starsze czy chorujący przewlekle) powinni zostać poproszeni o pozostanie w domach.

Również korzystanie z przestrzeni wspólnych powinno odbywać się wedle ściśle określonych reguł. PIP zaleca wyznaczenie limitu osób, które w jednym momencie mogą przebywać w stołówce czy pokoju socjalnym.

Przypominanie o zasadach 

Zakłady pracy powinny także zadbać o kampanię informowania pracowników o podstawowych zasadach higieny. PIP zaleca wywieszenie plakatów instruktażowych zarówno przed wejściem do placówki, jak i w innych widocznych miejscach. Powinny one zachęcac do pozostania w domu w przypadku choroby oraz informować o dezynfekcji rąk czy prawidłowym korzystaniu z maseczek.

W celu efektywnego ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa PIP proponuje również rozłożenie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych.

Prawa pracownika muszą być respektowane

PIP przypomina, że w czasie pandemii kluczowe jest przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku. W sytuacji, gdy pracownicy powinni być elastyczni należy pamiętać, że „dodatkowe obciążenie pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo" – apeluje PIP.

W przypadku wykonywania specyficznych czynności, które wymagają dużej wprawy, warto rozważyć szkolenia przypominające pracownikom konkretne praktyki. PIP ma na myśli w szczególności obsługę maszyn czy skomplikowanych urządzeń. Przypomnienie kluczowych informacji w zakresie bezpieczeństwa może być fundamentalne dla uniknięcia wypadków przy pracy.

Tagi:

pracownicypracodawcy

Maria GlinkaAutor

Redaktor Biznesinfo. Absolwentka stosunków międzynarodowych i studentka dziennikarstwa na UW. Pierwsze doświadczenia w branży dziennikarskiej zdobywała w stacji TVN i na portalu Euractiv. Wielbicielka filmów Alejandro Innaritu, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >