BiznesINFO.pl > Finanse > Od 1 kwietnia wielka zmiana w ZUS. Dostaniesz minimum 1269 zł odszkodowania, wielu załapie się znacznie więcej
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 30.03.2023 10:32

Od 1 kwietnia wielka zmiana w ZUS. Dostaniesz minimum 1269 zł odszkodowania, wielu załapie się znacznie więcej

zus
Domena publiczna

Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywać nowe, wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Aby otrzymać pieniądze, ważna jest poprawna dokumentacja powypadkowa.

Wyższe odszkodowanie przy wypadku

Od 1 kwietnia 2023 roku za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł.

W przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego lub rencisty będzie to 22 212 zł.

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty kwota odszkodowania wyniesie 114 231 zł.

Główka kapusty dzielona na ćwiartki, mąka droższa co rano. Rozmawiamy z Turkiem o życiu w kraju z olbrzymią inflacją

Wniosek o odszkodowanie

Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku wskazuje, że do wniosku należy także dołączyć  protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy oraz wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały już zakończone.  

- Niezwykle ważne jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie. Od tego zależy, czy ubezpieczony będzie miał prawo do wypłaty odszkodowania - przestrzega Kowalska-Matis.

Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Decyzja o przyznaniu odszkodowania lub odmawiająca wypłaty jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 

W ciągu 30 dni od wydania decyzji odszkodowanie jest wypłacane.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, które ma miejsce w czasie wykonywania pracy lub w związku z nią, i powoduje uraz lub śmierć pracownika. Wypadek taki może mieć miejsce na terenie zakładu pracy, poza nim, podczas podróży służbowej, a także w trakcie szkolenia zawodowego czy innych form kształcenia.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników. Jeśli jednak dojdzie do wypadku, to  po ustaleniu wszystkich okoliczności i jego przyczyn, nie później niż w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wypadku, podmiot prowadzący postępowanie powypadkowe, zobowiązany jest sporządzić kartę wypadku.

Odszkodowanie jednak nie zawsze należy się pracownikowi, dotyczy to sytuacji, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także jeśli pracownik był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych. 

Polecane