Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Lepiej zapisać sobie daty
Joanna Leja
Joanna Leja 01.12.2021 01:00

Obowiązki podatkowe i urzędowe w grudniu 2021 r. Lepiej zapisać sobie daty

pieniądze (3)
Biznesinfo

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy podatkach i opłatach lokalnych. W grudniu 2021 r., osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą zapomnieć o kilku istotnych datach.

Przed końcem roku uregulować wszystkie sprawy w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

1 grudnia wchodzą w życie zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Od tego dnia poprawione zostanie postępowanie o zatwierdzenie układu, oznacza to, że dłużnik będzie mógł regulować część zobowiązań, które są objęte układem przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed egzekucją na poziomie postępowania sanacyjnego.

Warto pamiętać o ZUS

Do piątku 10 grudnia 2021 r. trzeba opłacić należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłać deklarację rozliczeniową ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Pozarolnicza działalność

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

  • na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;

  • na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Formalności w Urzędzie Skarbowym w grudniu

Osoby prowadzące firmy nie mogą też zapomnieć o formalnościach w Urzędzie Skarbowym.

6 grudnia 2021 to czas na złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2021 r.

Do wtorku 7 grudnia należy pamiętać o zapłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2021 r. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Pozostałe ważne daty

  • 15.12.2021 wpłata do PPK za listopad 2021 r.

  • 15.12.2021 wpłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2021 - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,

  • 27.12.2021 przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2021 r.

  • 28.12.2021 należy zapłacić podatek dochodowy z karty podatkowej za grudzień 2021 r.

  • 31.12.2021 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad 2021 r.