Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Nie będzie obiecanych pieniędzy dla nauczycieli, policji i NFZ. Sejm odrzucił senackie poprawki do budżetu
Joanna Leja
Joanna Leja 27.01.2022 01:00

Nie będzie obiecanych pieniędzy dla nauczycieli, policji i NFZ. Sejm odrzucił senackie poprawki do budżetu

Pilne
Biznes Info

Sejm odrzucił w czwartek wszystkie 65 poprawek Senatu do budżetu na 2022 rok. Wcześniej, przed głosowaniami, poseł sprawozdawca Andrzej Kosztowniak (PiS) przypomniał, że wszystkie poprawki otrzymały negatywną opinię sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Otrzymały one też negatywną opinię rządu.

Dochody budżetu w ustawie budżetowej zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. Wśród odrzuconych poprawek jest zwiększenia budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przekazania dodatkowych 10 mld zł na transformację energetyczną oraz dodatkowych środków na podwyżki dla nauczycieli.

Ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada:

  • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 proc. PKB,

  • środki na kluczowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500+", "Dobry Start", czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

  • 2,2 proc. PKB na obronność,

  • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Senackie poprawki zakładały m.in: zwiększenie w budżecie na 2022 rok dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, w tym na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na niskoemisyjne, a także przeznaczenie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli.

Senatorowie poparli także poprawki mające na celu zwiększenie o 690 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach, prokuraturach, Straży Granicznej i Policji te również zostały odrzucone w Sejmie.

Teraz ustawa budżetowa czeka na podpis prezydenta.