Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Mało kto słyszał o tym dodatku. Ponad 550 zł na wniosek, wiek nie ma znaczenia
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 27.11.2023 13:44

Mało kto słyszał o tym dodatku. Ponad 550 zł na wniosek, wiek nie ma znaczenia

pieniadze-gotowka-portfel-banknoty
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polacy, w zależności od swojej sytuacji finansowej, mogą korzystać z różnych świadczeń pieniężnych wypłacanych m.in. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z nich jest specjalny dodatek w wys. 553,30 zł brutto miesięcznie. Pieniędzy tych nie otrzymamy z automatu – konieczne jest spełnienie warunków i złożenie wniosku.

ZUS wypłaca specjalny dodatek. 553 zł co miesiąc

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych. Jest to comiesięczna forma wsparcia finansowego w wys. 553,30 zł brutto (aż do marcowej waloryzacji) przysługująca osobom, które straciły obydwoje rodziców lub matkę, a ojciec był nieznany i mają prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach bądź zmarłej matce. Nie ma znaczenia, w jakim wieku znajduje się wnioskodawca, ale to nie sprawia, że o pieniądze może ubiegać się samotny emeryt.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobie, która jest uprawniona i ma wypłacaną rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, zatem pobierając emeryturę z ZUS, nie można otrzymać takiego dodatku z ZUS. Świadczeniem, które uprawnia do dodatku, jest renta rodzinna po zmarłych rodzicach i aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki – wyjaśniała nam jakiś czas temu Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Można otrzymać dodatek na gaz. Potrzebny jeden wniosek Jesteś w tym wieku? Pracodawca nie może Cię zwolnić ani obniżyć pensji. Są jednak wyjątki

Świadczenie dla sierot zupełnych. Procedura wymaga wniosku

Aby otrzymać dodatek, trzeba spełnić opisane wyżej warunki i dostarczyć wypełniony druk ERRD i potwierdzenie daty zgonu rodziców (osobiście, przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u, pocztą bądź za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego). Jeśli natomiast matka zmarła, a ojciec był nieznany, wówczas należy złożyć dokument stwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Organ rentowy ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie świadczenia. Jeśli otrzymamy odmowę, to nie wszystko stracone – można się w ciągu miesiąca od jej otrzymania bezpłatnie odwołać.

Renta rodzinna – komu należy się to świadczenie?

Kluczową kwestią przy omawianiu dodatku dla sierot zupełnych jest warunek otrzymywania renty rodzinnej. Otóż świadczenie to przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w momencie śmierci miała prawo do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Na liście osób, które po śmierci bliskiego mają prawo do tego świadczenia, są:
- dzieci: własne/drugiego małżonka/przysposobione, które: nie ukończyły 16. roku życia; uczą się i mają mniej niż 25 lat; stały się zupełnie niezdolne do pracy, zanim ukończyły 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat;
- wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci – przyjęte minimum rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (wyjątek stanowią dzieci wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).