Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Jesteś w tym wieku? Pracodawca nie może Cię zwolnić ani obniżyć pensji. Są jednak wyjątki
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 27.11.2023 12:38

Jesteś w tym wieku? Pracodawca nie może Cię zwolnić ani obniżyć pensji. Są jednak wyjątki

senior-dlonie-pieniadze-wynagrodzenie
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

W Polsce aktualny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Szerokie grono osób zatrudnionych, którym do przejścia na emeryturę zostało zaledwie kilka lat, ma prawo skorzystać z tzw. ochrony przedemerytalnej. O tym szczególnym przywileju pracowniczym przeczytamy w art. 39 Kodeksu pracy. Kto dokładnie jest objęty taką formą ochrony i czy są tu jakieś odstępstwa od reguły? Wyjaśniamy poniżej.

Wiek ochronny. Pracodawca nie może Cię zwolnić ani obniżyć pensji

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku – mówi art. 39 Kodeksu pracy. Dla kobiet będzie to 56 lat, a dla mężczyzn – 61.

Wiek ochronny zapobiega nie tylko zwolnieniu z pracy, ale i obniżeniu pensji” – informuje Interia Biznes. Odnosi się to jednak tylko do osób, które są zatrudnione na umowie o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Jeśli bowiem w umowie wskazano, że zatrudnienie zakończy się przed ukończeniem 60. lub 65. roku życia, wówczas ochrona nie obowiązuje. Umowy cywilnoprawne również nie podlegają ochronie przedemerytalnej. Zdarza się też, iż warunkiem branym pod uwagę przy ocenie uprawnień do ochrony jest staż pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Tyle mają wynieść emerytury w 2024 roku. Wiadomo, o ile wzrosną. Mamy konkretne kwoty Ci emeryci dostaną w grudniu dwa przelewy. Wszystko z jednego powodu

W tych przypadkach wiek ochronny nie obowiązuje

Jak we wszystkim i tu przewidziano wyjątki od reguły. Ochrona przedemerytalna nie będzie miała bowiem zastosowania, jeśli:
- pracownik w sposób niezawiniony utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków,
- w orzeczeniu lekarskim stwierdzono utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
- wprowadzono nowe zasady wynagrodzenia ogółu pracowników bądź grupy zatrudnionych, w której znajduje się osoba objęta ochroną.

Niektórzy pracownicy szybciej osiągną wiek ochronny

Chodzi oczywiście o te osoby, które pracują na stanowiskach dających możliwość szybszego przejścia na emeryturę (np. służby mundurowe, górnicy). Wówczas ochrona zaczyna obowiązywać na cztery lata przed osiągnięciem obniżonego wieku, a nie tego powszechnego.