Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Energetyka > Kontrole w domach Polaków ruszą już niebawem. Trzeba mieć świadectwo energetyczne
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 06.03.2023 12:12

Kontrole w domach Polaków ruszą już niebawem. Trzeba mieć świadectwo energetyczne

pukanie-drzwi-kontrola
Biznesinfo

28 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego, w wyniku czego na wiele osób spadnie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego. Wprowadzone zostaną również kontrole ogrzewania wewnątrz budynków. Częstotliwość przeprowadzenia kontroli będzie zależeć od źródła ciepła.

Stary dokument, nowe zasady

Świadectwo energetyczne (czyli certyfikat lub paszport energetyczny) jest dokumentem opisującym zapotrzebowanie energetyczne budynku  możemy się z niego dowiedzieć, ile energii pochłania oświetlenie, wentylacje, ogrzanie nieruchomości czy wody. 

Nabywca lub najemca dzięki dokumentowi będzie nie tylko świadomy przyszłych kosztów, ale również będzie miał narzędzie pozwalające mu na utwierdzenie się, że żądana cena jest np. adekwatna do stopnia energooszczędności budynku wyjaśnił resort rozwoju.

Do tej pory obowiązek posiadania takiego świadectwa dotyczył właścicieli nieruchomości wybudowanych po 2009 roku, a od 28 kwietnia zostanie rozciągnięty również na wcześniej powstałe lokale indywidualne i wielorodzinne. W taki dokument musi zaopatrzyć się osoba, która zamierza sprzedać lub wynająć budynek.

Jaka będzie częstotliwość kontroli ogrzewania?

W przestrzeni publicznej to właśnie obowiązkowe kontrole budzą najwięcej emocji. Częstotliwość ich przeprowadzania będzie zależeć od źródła ciepła w budynku. Wyróżnia się w tym przypadku cztery grupy:

  • kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW  kontrola raz na dwa lata,
  • źródła ciepła niewymienione w zestawieniu, dostępne części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW  kontrola raz na trzy lata,
  • kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW  kontrola raz na cztery lata,
  • kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW — kontrola raz na pięć lat.

Jeśli charakter energetyczny budynku się nie zmieni, ponowna kontrola nie będzie potrzebna. Natomiast niewywiązanie się z obowiązku posiadania paszportu energetycznego będzie zagrożone karą grzywny. Orzekanie nastąpi na podstawie przepisów z zakresu spraw o wykroczenie.

Ile kosztuje wydanie świadectwa energetycznego?

Sporządzeniem dokumentu zajmuje się tzw. audytor energetyczny. Świadectwo zachowuje ważność przez 10 lat. Wykaz osób zajmujących się audytami można znaleźć na stronie internetowej w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Jak podaje Interia, koszt wyrobienia dokumentu waha się między 400 a 500 zł, poza dużymi polskimi miastami. W przypadku Warszawy może to być bowiem wydatek rzędu 800 zł. Natomiast na największe opłaty muszą przygotować się właściciele największych nieruchomości, gdyż paszport energetyczny może wówczas kosztować nawet 1000 zł.