Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Koniec czynnego żalu. MŚP poinformowało o swoim sukcesie
Joanna Leja
Joanna Leja 06.11.2021 01:00

Koniec czynnego żalu. MŚP poinformowało o swoim sukcesie

Koniec czynnego żalu
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polski Ład przyniesie zmianę przy korektach JPK_VAT. Oznacza, to że przedsiębiorca składający korektę JPK_VAT nie będzie musiał złożyć czynnego żalu. Rząd zdecydował uwzględnić postulat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, o czym poinformowało jego biuro w komunikacie.

Aktualne przepisy przewidują, że sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomi o nim organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Co ważne, nawet jeśli przed złożeniem korekty wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze w sprawie podatnika, z chwilą prawidłowego rozliczenia jest ono umarzane. Na mocy zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład, istotna będzie szybkość złożenia korekty - a ta musi nastąpić przed wszczęciem postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Koniec czynnego żalu

Do Biura Rzecznika MŚP trafiało mnóstwo skarg od przedsiębiorców. Adam Abramowicz zdecydował się na interwencję i w piśmie do ministra finansów wskazał na brak spójności w zakresie w zakresie skutków niekaralności popełnionych błędów w części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. Wniósł też o rozszerzenie wspomnianego art. 16a Kodeksu karnego skarbowego o niekaralność czynów związanych ze złożeniem korekty ewidencji VAT.

– Rozszerzenie art. 16a Kodeksu karnego skarbowego o niekaralność czynów związanych ze złożeniem korekty ewidencji VAT, było konieczne. Przedsiębiorcy musieli składać tzw. czynny żal w sytuacjach oczywistych, co nie miało sensu i obciążało firmy zbędną biurokracją – skomentował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Jego postulat został uwzględniony w Polskim Ładzie. Adam Abramowicz zapewnił, że zmiana zwolni to wiele firm z niepotrzebnej biurokracji.

Dzięki temu działaniu od 1 stycznia 2022 roku nie będzie już obowiązku składania czynnego żalu w przypadku błędu w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej pliku JPK_VAT. Wystarczyć w tym wypadku będzie skuteczna korekta deklaracji lub księgi.