BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Komitet Regionów: krajowe plany w zakresie energii i klimatu nie biorą pod uwagę samorządów

8 Lipca 2019

Autor tekstu:

Kasper Starużyk

Udostępnij:

Komitet Regionów zarzuca krajowym planom w zakresie energii i klimatu brak dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, co jest wbrew zasadom zarządzania unią energetyczną.

Jak podkreślił podczas debaty w Europejskim Komitetu Regionów przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej bez udziału miast i regionów. "Zarządzanie unią energetyczną wymaga od państw członkowskich ustanowienia stałego, wielopoziomowego dialogu z władzami lokalnymi i regionalnymi, służącego opracowaniu krajowych planów w zakresie energii i klimatu" – ocenił Lambertz.

Według szefa KR, te plany są jednak "wyraźnie niewystarczające". "Jeśli UE ma z powodzeniem dokonać transformacji w dziedzinie czystej energii, to wszystkie państwa członkowskie muszą zobowiązać się, że do 2050 r. uczynią z Europy obszar neutralny dla klimatu. Szczególnie ważne jest tu ciągłe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie planów działań w zakresie energii i klimatu" - podkreślił.

Uczestniczący w debacie komisarz UE ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Canete zauważył,  że wiele regionów i miast wyznaczyło sobie na rok 2030 bardziej ambitne cele niż ich rządy krajowe.

"Proponujemy teraz większe możliwości finansowania dla miast i regionów, aby wdrożyć zarówno środki łagodzenia zmiany klimatu, jak i środki dostosowawcze. Obejmuje to 35 proc. środków z programu Horyzont Europa, nowy program LIFE o wartości 5 mld EUR, uzupełniający InvestEU, (…) na który oferujemy 30 proc. środków na wsparcie celów w dziedzinie klimatu" – wyliczył Canete.

Natomiast przewodniczący włoskiego regionu Apulia Michele Emiliano, który jest autorem opinii Komitetu Regionów dotyczącej realizacji unijnej strategii neutralności klimatycznej do roku 2050,  zaznaczył, że w dokumencie potwierdzono konieczność osiągnięcia tego celu.

"Regiony i miasta są do tego gotowe. Nie da się jednak powiedzieć tego samego o Radzie Europejskiej, ponieważ niektóre państwa członkowskie (m.in. Polska – PAP) nie przyłączyły się do realizacji tego celu. Potrzebujemy podejścia oddolnego, jeśli chcemy naprawdę poradzić sobie z kryzysem klimatycznym i stworzyć bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną Europę, która nikogo nie pozostawia w tyle" – ocenił.

Komitet Regionów zaapelował o zwiększenie w budżecie UE udziału wydatków na klimat do co najmniej 30 proc., przypominając o znaczeniu skutecznego opodatkowania energii. Ma to zapewnić "skoordynowane, spójne i terminowe" działania w odpowiedzi na zmianę klimatu.

Członkowie KR opowiedzieli się za tym, by zrewidować unijny cel dotyczący 32-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całym koszyku energetycznym i podnieść go do 40 proc. do 2030 r., co z kolei ma umożliwić osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do roku 2050.

Zgromadzenie miast i regionów UE domaga się także systematycznego angażowania regionów i władz lokalnych we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego oraz w prace przygotowawcze w ramach COP25, w tym także wnosi o przyznanie przedstawicielowi KR-u roli obserwatora we wszystkich organach przygotowawczych Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Członkowie KR uznali ponadto, że dekarbonizacja jest najskuteczniejszą polityką prewencyjną w zakresie ochrony zdrowia obywateli. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że co roku w Europie dochodzi do 483 tys. przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza.

W grudniu ub.r. państwa członkowskie przedstawiły projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Obejmują one instrumenty planowania służące realizacji celów unii energetycznej, głównie w zakresie energii i klimatu na 2030 r. Komisja Europejska opublikowała niedawno ocenę tych projektów, uznając, że w obecnym kształcie są niewystarczające zarówno pod względem odnawialnych źródeł energii, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej.

kic/

Źródło: PAP

Podobne artykuły

BiznesInfo

Polska i świat

Katastrofa samolotu w Lubuskim. Nieoficjalnie: nie żyje jeden z najbogatszych Polaków

Czytaj więcej >
pixabay, kasjanf

Polska i świat

Czy Centralny Port Komunikacyjny nie zostanie wybudowany? Horała: Tylko w trzech przypadkach

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Za wykroczenie skarbowe kara nawet 14 tys. zł. Nowe prawo już obowiązuje

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Jak przekonać seniorów do późniejszego przejścia na emeryturę? Rząd ma plan i nie zawaha się go użyć

Czytaj więcej >
Jochen Tack/EAST NEWS

Polska i świat

Koronawirus na polu szparagów w Niemczech. Polacy pilnowani przez ochronę

Czytaj więcej >
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 04.05.2021. 29. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmowal sie rzadowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobow wlasnych Unii Europejskiej. N/z: minuta ciszy dla Bronislawa Cieslaka

Polska i świat

Sondaż parlamentarny. KO z najgorszym wynikiem w historii, PiS wygrywa

Czytaj więcej >