Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Kodeks pracy ze zmianami. Ministerstwo zdradza szczegóły
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 30.09.2020 02:00

Kodeks pracy ze zmianami. Ministerstwo zdradza szczegóły

Kodeks pracy do zmiany
Obraz Tumisu z Pixabay

Kodeks pracy musi zostać dostosowany do współczesnych wyzwań. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na apel środowisk biznesowych i zapowiada aktualizację jednego z najważniejszych dokumentów regulujących stosunki pracowników i pracodawców. Ma być łatwiej wysłać pracownika na pracę zdalną, a samo pojęcie pracy zdalnej zostanie zdefiniowane.

Praca zdalna w kodeksie

Nowe przepisy dotyczące uregulowania kwestii pracy zdalnej mają zostać w dużej mierze oparte na już istniejących zapisach mówiących o tzw. telepracy. Praca w domu mogłaby się odbywać po uzgodnieniu pracodawcy i pracownika. Jak wskazuje portal Money.pl, mogłoby to następować już w momencie podpisywania umowy o pracę, ale także i na etapach późniejszych.

– Praca zdalna wykonywana byłaby z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość np. mail, telefon czy komunikatory wskazane przez pracodawcę, ale także bez użycia takich środków np., gdy powierza się pracownikowi analizę dokumentów – powiedziała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Maląg. Minister dopowiada, że w wyjątkowych sytuacjach praca zdalna mogłaby być wykonywana na wyłączne polecenie pracodawcy, jednak pod warunkiem, że pracownik ma w domu odpowiednie warunki do jej wykonywania.

Nowe zapisy o pracy zdalnej mają zawierać informację, że to pracodawca odpowiada za zapewnienie wszystkich narzędzi niezbędnych do pracy oraz pokrywa koszty ich działania. Maląg wskazuje jednak, że istnieje możliwość, aby pracownik korzystał z własnego sprzętu czy narzędzi, jednakże tylko wtedy gdy wyrazi na to zgodę, pracodawca nie może tego nakazać. Pracownikowi, który zgodzi się na pracę na własnym komputerze podczas home office powinien zostać wypłacony ekwiwalent pieniężny, którego wysokość powinna zostać określona w regulaminie pracy. Wysokość ekwiwalentu powinna zostać uzgodniona ze związkami zawodowymi. Nie wiadomo jednak czy w nowych zapisach znajdą się zapisy dotyczące np. kwestii rachunków za prąd.