BiznesINFO.pl
Materiał zewnętrzny

Materiał zewnętrzny

Edukacja, kultura i turystyka w czasie pandemii

31 Marca 2021

Autor tekstu:

Redakcja BiznesInfo

Udostępnij:

W piątym artykule z serii "Miesiąc bezpieczeństwa w firmie" zebraliśmy najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, muzeów, galerii sztuki i atrakcji turystycznych. Jakie są wytyczne Ministerstwa?

Nawet kiedy duża część państwowych placówek edukacyjnych jest zamknięta, wciąż działa część prywatnych szkół, które organizują zajęcia dodatkowe. Chociaż w czasie największego wzrostu zachorowań na Covid-19 są wskazane zajęcia zdalne, to nie zawsze jest możliwość korzystania z takiej formy nauki. W dalszej części artykułu zamieściliśmy najważniejsze wytyczne Ministerstwa.

grafika-2-1617796503

Materiał Zewnętrzny

Także praca bibliotek nie przebiega już standardowo, jednak nadal jest możliwa całodobowa zdalna rezerwacja książek, a ich wypożyczenie odbywa się w formie bezkontaktowej na zewnątrz budynków i z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych (o nich niżej).

Należy pamiętać, aby unikać przemieszczania się publicznymi środkami transportu, stosować ochronne maseczki zasłaniające nos i usta, a w przypadku kontaktu z klamkami, poręczami lub przełącznikami należy przeprowadzać dokładną dezynfekcję rąk. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, skuteczna i częsta dezynfekcja powinna być przeprowadzana produktami biobójczymi mającymi w składzie co najmniej 60% alkoholu. Do takich produktów należą np.:

 • TRISEPT MAX (zawiera 80% alkoholu),

 • TRISEPT ŻEL (zawiera 78% alkoholu),

 • TRISEPT COMPLEX [więcej informacji].

Powyższe preparaty pochodzą od farmaceutycznego producenta, spełniają normy (m.in.: PN-EN 1500, PN-EN 13727, PN-EN 13624, PN-EN 12791, PN-EN 14476, PN-EN 13687) i mają potwierdzone działanie biobójcze na wirusy, bakterie i grzyby. Produkty te dodatkowo pielęgnują skórę dłoni (Trisept MAX zawiera glicerynę, a Trisept Żel glicerynę i d-pantenol).

trisept-kieszonkowe-1617796696

Materiał Zewnętrzny

Z drastycznymi zmianami w czasie pandemii zmagają się także muzea, galerie sztuki i atrakcje turystyczne. Kto chociaż raz brał udział w Ogólnopolskiej Nocy Muzeów, ten wie, jak bardzo potrzebny jest dostęp do sztuki i jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się wystawy. Na pewno, doskonale też pamiętacie tłumy i ciągnące się kolejki w oczekiwaniu na wejście. Dzisiaj już nie doświadczymy niczego podobnego chociażby ze względu obowiązujący obowiązek zachowania dystansu społecznego (1,5-2 m) oraz liczby osób przebywających jednocześnie w zamkniętej przestrzeni.

Ministerstwo praktycznie bez wyjątku zaleca, aby przy wejściu umieścić informację o obowiązku zasłaniania maseczką ust i nosa oraz o konieczności dezynfekowania rąk. Najlepiej, jeśli taką dezynfekcję można przeprowadzić bezdotykowo, np. dzięki pomocy personelu lub z wykorzystaniem automatycznego dyspensera [zobacz online]. Płyn do dezynfekcji powinien się znaleźć także w toaletach, w których tymczasowo należy zrezygnować z używania suszarek do rąk zastępując je ręcznikami papierowymi. Przy umywalce należy umieścić infografikę lub instrukcję prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk.

dyspenser-1617796680

Materiał Zewnętrzny

Analitycy przewidują, że przedłużająca się epidemia jeszcze długo nie zwolni nas z obostrzeń, a lekarze zalecają, aby nawet po zażegnaniu covidowego zagrożenia zachować wysokie standardy sanitarne. Utrzymanie wzorowej higieny oraz stosowanie skutecznej dezynfekcji pozwala nam uniknąć zakażenia nie tylko wirusem SARS-CoV-2, lecz także różnymi typami grypy, WZW typu A, bakteriami E.Coli, Salmonelli, paciorkowcami i gronkowcami, wirusem brodawczaka (wywołującym kurzajki), opryszczki (mogącym prowadzić nawet do zapalenia opon mózgowych) i grzybicami.

Więcej informacji o skutecznych sposobach zapobiegania zakażeniom znajdziesz >na tej stronie<

Wymogi związane z dezynfekcją pozostają z grubsza takie same dla wszystkich branży. Dezynfekcję przedmiotów i powierzchni przeprowadzać należy możliwie często i przy użyciu płynu spełniającego normy sanitarne, zwracając szczególną uwagę na następujące przedmioty:

 • telefon, smartfon, słuchawki;

 • terminale płatnicze, kasy fiskalne (zachęcajmy do płatności bezgotówkowych lub zakupu biletów online);

 • klawiatura komputera, myszka, laptop, kabel i wtyczka ładowarki;

 • powierzchnie blatów, akcesoria biurowe, długopisy;

 • oparcia i siedziska krzeseł, foteli, ławek;

 • klucze, karta identyfikacyjna;

 • klamki, guziki (od windy, ekspresu do kawy, automatów z napojami), uchwyty, przełączniki światła.

trisept-5-l-1617804856

Wybrane wytyczne dla szkół

Wytyczne przeciwepidemiologiczne zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Pełną listę wytycznych, dokładny opis procedur i przydatne materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men

Wybrane wytyczne dla bibliotek

 • Zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami do co najmniej 1,5 m.

 • Ograniczyć liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych.

 • Zapewnić pracownikom w razie potrzeby środki ochrony osobistej.

 • Przygotować pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19.

 • Przestrzegać zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.

 • Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

 • Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

 • Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 • Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.

 • Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

 • Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 • Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

 • Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba osób była zgodna z liczbą umywalek.

 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Pełną listę wytycznych, dokładny opis procedur i przydatne materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/biblioteki

Wybrane wytyczne dla muzeów i galerii sztuki

 • Udostępnianie ekspozycji muzealnych i wystawienniczych odbywa się bez szkody dla zbiorów (przy podejmowaniu decyzji o udostępnianiu wnętrz należy uwzględnić, że wypełnianie wymogów sanitarnych może stać w kolizji z obowiązkiem opieki konserwatorskiej nad zbiorami - używane do odkażania środki dezynfekcyjne są nieobojętne chemicznie i mają działanie korozyjne);

 • Udostępnianie ekspozycji muzealnych i wystawienniczych w przestrzeniach zamkniętych zwiedzającym przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonegow obowiązujących przepisach - przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odstępu przez zwiedzających i pracowników muzeów w przestrzeniach zamkniętych;

 • Udostępnianie ekspozycji muzealnych i wystawienniczych w przestrzeniach otwartych zwiedzającym przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach (zachowania odstępu przez zwiedzających i pracowników muzeów w przestrzeniach otwartych lub przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa);

 • Zwiedzanie powinno być limitowane poprzez:

 • ograniczanie liczebności zwiedzających, także w wypadku zwiedzania grupowego (od 1.02.2021 obowiązuje limit 1 os./15m2)

 • ograniczanie liczebności zwiedzających, także w wypadku zwiedzania grupowego,

 • zapewnienie środków ochrony osobistej dla zwiedzających (np. płyny dezynfekcyjne, maseczki ),

 • uelastycznienie godzin zwiedzania,

 • monitorowanie systemów rezerwacji,

 • wdrażanie programów edukacyjnych dla mniejszych grup, prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu,

 • uelastycznienie tras zwiedzania,

 • wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego,

 • korzystanie z szatni wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego,

 • udostępnianie przestrzeni gastronomicznych, handlowych i edukacyjnych mieszczących się w budynkach wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego, właściwego tego rodzaju pomieszczeniom,

 • organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, pikników, targów, przeglądów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.

Pełną listę wytycznych, dokładny opis procedur i przydatne materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/muzea-i-galerie-sztukihttps://www.gov.pl/web/kulturaisport/instytucje-artystyczne

Wybrane wytyczne dla parków rozrywki

 • Zwiększ odległość między pracownikami.

 • Podziel park na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt.

 • Zapewnij pracownikom środki do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej.

 • Ogranicz korzystanie przez pracowników z powierzchni wspólnych.

 • Monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych.

 • Zapewnij miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji.

 • Zaleca się umieszczenie na terenie parku rozrywki stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności:

 • Wejścia główne, bramy wejściowe – minimum 1 dezynfektor na każde 50 m2 powierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych.

 • Przystanki dla autobusów i ciuchci – 1 dezynfektor na każdy przystanek.

 • Alejki, ciągi komunikacyjne – 1 dezynfektor na każdy odcinek 50 m drogi.

 • Wejścia do atrakcji – min. 1 dezynfektor przed wejściem do atrakcji.

 • Sklepy z pamiątkami – min. 1 dezynfektor na każdy sklep.

 • Salony gier, place zabaw - min. 1 dezynfektor na każdy punkt.

 • Zapewnienie, aby jednoczesna liczba osób korzystających z parku rozrywki/ wesołego miasteczka/ parku rekreacyjnego była zgodna z przepisami prawa.

 • Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Pełną listę wytycznych, dokładny opis procedur i przydatne materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/parki-rozrywki

grafika-1-1617796573

Materiał Zewnętrzny

Zobacz także:

Bezpieczeństwo każdego dnia – jak dbać o higienę w pracy?

Bezpiecznie i higienicznie w biurze – porady na co dzień

Bezpieczne gabinety – wytyczne i porady dotyczące dezynfekcji

Edukacja, kultura i turystyka w czasie pandemii

Wytyczne Ministerstwa dla firm logistycznych, taksówkarzy i zakładów przemysłowych

Czy dezynfekcja jest skuteczna? – Wytyczne Ministerstwa i PIP

Firmy sprzątające w czasie pandemii – zalecenia ECDC

Artykuł zawiera lokowanie produktów

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Numer rev TRI/736/31/03/2021

Redakcja BiznesInfoAutor

Redakcja BiznesInfo

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Miesiąc bezpieczeństwa w firmie

Wytyczne Ministerstwa dla firm logistycznych, taksówkarzy i zakładów przemysłowych

Czytaj więcej >

Miesiąc bezpieczeństwa w firmie

Bezpieczne gabinety – wytyczne i porady dotyczące dezynfekcji

Czytaj więcej >