Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Dodatkowe 10 dni urlopu. Trzeba spełnić warunki
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 04.03.2024 17:39

Dodatkowe 10 dni urlopu. Trzeba spełnić warunki

laptop
Fot. Pixabay/Pexels

Wśród wielu form wsparcia, Polacy mogą liczyć nie tylko na świadczenia finansowe. Jedno orzeczenie pozwala także na skorzystanie z dodatkowych 10 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Komu przysługuje dodatkowe wolne?

O tych formach wsparcia warto pamiętać

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą liczyć na liczne formy wsparcia. Wiele z nich jest jednak mało znanych; potrzebujący często zapominają o dodatku dla sierot czy wprowadzonym w tym roku świadczeniu wspierającym. Równie często zapominamy o możliwości skorzystania z dodatkowych 10 dni płatnego urlopu. Do takiego bonusowego odpoczynku prawo mają osoby legitymujące się orzeczeniem o zakwalifikowaniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 
 

Przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat. Tyle wypłaca mu ZUS

10 dni dodatkowego urlopu. Jest jeden warunek

Jeśli tylko znajdujemy się w grupie potencjalnych beneficjentów, wystarczy już spełnić tylko jeden warunek, o czym przypomina Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Osoba chcąca skorzystać z urlopu musi bowiem od momentu uzyskania orzeczenia przepracować jeden rok, a kolejne okresy wypoczynkowe odnawiają się z 1 stycznia. Zgodnie z art. 19 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wyjątek stanowi pierwszy dodatkowy urlop, który wynosi 10 dni nawet w sytuacji, kiedy beneficjent nabył prawo do niego pod koniec danego roku.
 

Urlop może być krótszy

Na stronie niepelnosprawni.gov.pl czytamy jednak, iż nie każdy urlop musi trwać 10 dni. Dobra wiadomość jest taka, że wynika to z proporcjonalnego stosunku do czasu pracy:

Kolejne urlopy w czasie trwania stosunku pracy przysługują osobie niepełnosprawnej na zasadach określonych w Kodeksie pracy, czyli w wymiarze proporcjonalnym. Oznacza to, że w razie ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego niepełnosprawny pracownik otrzyma urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w roku, w którym zostanie rozwiązana umowa o pracę (dotyczy to łącznie urlopu podstawowego i dodatkowego), chyba że wcześniej pracownik wykorzystał cały urlop.

źródło: radio ZET