Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Deloitte: Krajowy Plan Odbudowy pozwoli Polsce dołączyć do czołówki Europy
Maria Glinka
Maria Glinka 05.04.2021 02:00

Deloitte: Krajowy Plan Odbudowy pozwoli Polsce dołączyć do czołówki Europy

Deloitte o Krajowym Planie Odbudowy. Polska z szansami na duży wzrost
Wikimedia Commons/Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Deloitte ocenia Krajowy Plan Odbudowy w kontekście stopy inwestycji

  • Co może utrudnić osiągnięcie planowanych założeń

  • Ile pieniędzy Polska otrzyma na realizację planu

Deloitte o Krajowym Planie Odbudowy. Cele ambitne, ale trudne do realizacji

Deloitte, jedna z największych firm świadczących usługi doradcze, podjęła się oceny Krajowego Planu Odbudowy. Jest to strategia wdrażania unijnego Funduszu Odbudowy w Polsce, która ma ułatwić wychodzenie z koronakryzysu i zapoczątkować mocny start w przyszłość.

W analizie Deloitte zwraca uwagę na ambitny cel, jaki Polska stawia sobie w kontekście stopy inwestycji. Według założeń ten wskaźnik ma wzrosnąć do 25 proc. PKB. Obecnie Polska plasuje się na samym końcu rankingu państw członkowskich w kontekście tego indykatora. Zdaniem Deloitte realizacja KPO sprawi, że Polska znajdzie się w TOP 5 krajów o najwyższej stopie inwestycji.

Dlaczego Polska jest obecnie na szarym końcu? Puls Biznesu podaje, że niska stopa inwestycji wynika głównie z niewielkiego sektora przedsiębiorstw i nadreprezentacji mikroprzedsiębiorstw. Firmy o zatrudnieniu nieprzekraczającym 10 pracowników inwestują znacznie mniej, co przekłada się na słaby wynik Polski jako całości.

Deloitte wskazuje, że w celu podniesienia stopy inwestycji niezbędny jest przepływ pracowników z mniejszych spółek do rosnących, większych podmiotów. W rezultacie może pojawić się konieczność zlikwidowania małych firm. Deloitte zaznacza, że realizacja tego punktu KPO będzie możliwa, jeśli jego autorzy nie zdecydują się na podtrzymanie obecnej struktury gospodarki.

Deloitte: zatrudnienie do poprawy. Aktywizacja starszych osób warunkiem osiągnięcia celów KPO

Realizacja KPO ma sprawić, że PKB w przeliczeniu na jednego Polaka będzie odpowiadało 95 proc. średniej unijnej. Obecnie ten wskaźnik, po uwzględnieniu siły nabywczej, oscyluje w granicach 72 proc. średniej ustalonej dla całej Wspólnoty.

W jaki sposób autorzy programu chcą zanotować wzrost o 23 pkt. proc. w przeciągu zaledwie dekady? Poprzez wzrost stopy zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) do 77,30 proc. Byłaby to druga najwyższa stopa zatrudnienia w całej UE.

Zdaniem Deloitte będzie to niezwykle trudne. Dlaczego? Przede wszystkim z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Konieczna jest zatem aktywizacja osób starszych. Deloitte wskazuje, że KPO zakłada działania w tym zakresie, ale pomija kwestię wieku emerytalnego.

Polska, w której aktywność zawodowa kobiet w wieku 60-64 lata wynosi zaledwie 19,9 proc., zdecydowanie odbiega od krajów zachodnich. Deloitte podaje, że w Niderlandach pracuje 51,3 proc. kobiet z tej grupy wiekowej. Jest to najwyższy wskaźnik wśród wszystkich państw unijnych. Wiek emerytalny kobiet wynosi tam 67 lata, podczas gdy w Polsce kobiety mogą przechodzić na emeryturę już po ukończeniu 60. roku życia. Co więcej, rządzący z Niderlandów deklarują, że będą konsekwentnie podwyższali wiek emerytalny wraz z rosnącą długością życia.

Deloitte zwraca uwagę także na poważne braki w KPO. Strategia jest pozbawiona przede wszystkim oceny skutków regulacji. Autorzy umieścili tylko adnotację, w której przekonują, że wpływ działań mających na celu stymulowanie gospodarki Polski zostanie dołączony dopiero po analizie tego wpływu. Wynika z tego, że twórcy KPO dokonali wyboru programów jeszcze przed analizą rezultatów, jakie mogą przynieść.

Krajowy Plan Odbudowy, który w perspektywie długoterminowej ma zagwarantować wzrost poziomu życia Polaków, składa się z pięciu elementów: „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, „Zielona Energia i zmniejszenie energochłonności”, „Transformacja Cyfrowa”, „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” oraz „Zielona i inteligentna mobilność”. Założenia KPO wskazują, że do sierpnia 2026 r. Polska wykorzysta całą dotację rzędu 23,9 mld euro, przyznaną przez UE w formie bezzwrotnych grantów. Za przygotowanie KPO odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.