Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Czy firma musi mieć pieczątkę? To zależy. Wyjaśniamy
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 22.03.2022 09:14

Czy firma musi mieć pieczątkę? To zależy. Wyjaśniamy

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Czy firma musi mieć pieczątkę? Z pewnością jej posiadanie ułatwia wystawianie dokumentów i nadaje im pewnego urzędowego oraz oficjalnego sznytu. Ale czy taki przyrząd jest naprawdę konieczny w prowadzeniu firmy? Okazuje się, że sprawa jest w zasadzie dość prosta.

W polskim prawie nie istnieje bowiem zapis, który nakazywałby posiadanie pieczątki firmom. Oznaca to więc ni mniej, ni więcej, że przedsiębiorstwo samo decyduje czy chce mieć pieczątkę, czy też nie. Niemniej jednak podczas załatwiania spraw w urzędach często przedsiębiorcy mogą natrafić na stawiany im przez urzędników wymóg posiadania pieczątki. Na samych dokumentach urzędowych widnieje czasem rubryka "podpis i pieczęć przedsiębiorcy".

Czy firma musi mieć pieczątkę?

Szczególnie banki i Urząd Skarbowy w swoich procedurach nierzadko wymagają posłużenia się pieczęcią. Jednak samo prawo potwierdza, że potwierdzeniem danego oświadczenia jest ze strony przedsiębiorcy podpis, a nie pieczątka. Kiedy więc przedsiębiorca zostanie poproszony o okazanie pieczątki, a jej nie posiada, powienien zażądać okazania przepisu w prawie, który nakłada na niego obowiązek posiadania pieczęci. Urzędy nie mogą bowiem działać bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Czasami w takich sytuacjach przedsiębiorca może zostać poproszony o złożenie odpowiedniego oświadczenia, w którym wyjaśnia, że nie posiada pieczątki firmowej. W zasadzie jednak tam, gdzie rubryka oznaczona jest wymogiem posiadania pieczęci wystarczy napisać "nie posiadam pieczątki" i się podpisać.

Czy firma musi mieć pieczątkę podczas kontaktu z innymi instytucjami?

Sprawa nie jest jednak już tak jasna i klarowna w wypadku kontaktu z bankami i instytucjami finansowymi. Te nie działają tak, jak urzędy, które muszą opierać całkowicie swoje działanie na przepisach polskiego prawa. Jako że banki i insytutcje finansowe są zazwyczaj podmiotami niepublicznymi mogą same określać niektóre wymogi i obowiązki nakładane na klientów.

Załozenie chociażby konta firmowego często wiąże się z posiadaniem pieczęci firmowej. Wówczas okazuje się, że choć w prawie nie istnieje zapis dotyczący posiadania pieczęci przez przedsiębiorstwo, to nie założymy konta i nie dokonamy innych czynności w ramach kontaku z daną instytucją finansową.

Czy firma musi mieć pieczątkę? Jeśli tak, to co na niej powinno być?

Kiedy już zdecydujemy się na posiadanie pieczęci firmowej, musimy umieścić na niej pewne informacje. Jedne są wymagane, inne są w zasadzie wyborem przedsiębiorcy. W ten sposób na pieczęci powinien znaleźć się numer REGON. Spośród tych informacji, które określić można mianem "niewymaganych" są: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, czy także dane kontaktowe, jak e-mail, nmer telefonu czy fax.