Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Czy biznes powinien być etyczny? Trudne pytanie, trudna odpowiedź
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 10.07.2019 02:00

Czy biznes powinien być etyczny? Trudne pytanie, trudna odpowiedź

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Czy biznes powinien być etyczny? Dla wielu to żadne pytanie, ponieważ już występuje w nim pewna sprzeczność - jak bowiem biznes, nastawione na zysk, dyktowane pieniędzem, działanie może być etyczny? Inni natomiast wskazują, że działalność w granicach praw spisanych w kodeksach oraz ścisłe postępowanie wobec ogólnie przyjętych norm postępowania to podstawa w XXI wieku, w którym to społeczeństwa są coraz bardziej uświadomione, a nawet mała afera może położyć wizerunek wielkiej firmy.

Niewątpliwie jednak biznes powinien być etyczny, a pracodawcy w swoich przedsiębiorstwach powinni skupiać się na przestrzeganiu etyki biznesu mimo krytyki, jaką mogą czasami pod jej adresem usłyszeć i wbrew pokusom, które są naprawdę wielkie. Wielu niełatwo bowiem oprzeć się śrubowaniu norm pracowniczych oraz cięciu kosztów, byle tylko zyskać kolejne pieniądze w kieszeni. Biznes rządzi się pieniądzem, a jego oddziaływanie potrafi skorumpować nawet najbardziej prawych.

Czy biznes powinien być etyczny? Czy biznes może być etyczny?

Biznes nie tylko może, ale, jak już napisaliśmy, powinien być etyczny. Choć dzialania niemoralne, wbrew przyjętym normom etycznym, mogą się opłacić, będzie to tylko opłacalność zdecydowanie krótkotrwała. Kiedy bowiem któryś tydzień z rzędu czy miesiąc podpiszemy kolejną umowę, której nie mamy zamiaru dotrzymać, by zyskać jeszcze więcej, faktycznie napchamy kieszenie, ale straci nasz wizerunek. Utrata wizerunku, zła atmosfera w pracy, szef-wyzyskiwacz i coraz gorsze opinie o miejscu pracy niewątpliwie spowodują odpływ pracowników, a złe opinie na temat działalności przedsiębiorstwa nie ściągną do pracy nowych.

Etyka w biznesie w XXI wieku to norma, która powinna być przestrzegana. Przedsiębiorcy w pracy powinni nie tylko stawiać na wprowadzenie kodeksu etycznego, ale także na staranie się o to, by pracownikom takowy wszedł w krew. Oznacza to, że pracodawca musi wejść w rolę nie tylko szefa, ale także i mentora, nauczyciela etyki pracowniczej. W swoich podwładnych powinien wykształcić etos moralny, który zaprocentuje na przyszłość. W przyjaznej atmosferze, w której każdy wie, że może liczyć na sprawiedliwość i wsparcie, o wiele lepiej się pracuje.

Wskazują na to zresztą badania. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, wzrost wskaźnika zaufania o 10 punktów procentowych owocuje podniesieniem rocznej stopy dochodu z 1.9% do 2,4%. Oznacza to zwiększenie dynamiki wzrostu gospodarczego o 1/4. To nie tylko obrazuje korzyści, jakie niesie ze sobą wprowadzenie etyki biznesu w przedsiębiorstwie, ale także wskazuje, jak bardzo etyczne postępowanie jest ważne w naszych czasach i jak może wpłynąć na wskaźniki gospodarcze.

Jednak oprócz klientów i pracowników funkcjonowanie według etyki biznesu zapewni przedsiębiorstwu także partnerów w biznesie. Wizerunek prawego podmiotu, który z zasadami moralnymi i etyką jest za pan brat, będzie jedną z najlepszych reklam dla zainteresowanych współpracą. To kolejny powód do tego, by prowadzić firmę zgodnie z duchem sprawiedliwości i wzajemnego zaufania.