Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Zwolnienie z podatku dla emerytów 2024. Ile można zaoszczędzić?
Irmina Jach
Irmina Jach 25.12.2023 17:02

Zwolnienie z podatku dla emerytów 2024. Ile można zaoszczędzić?

pieniądze
Pixabay/adam_gorka

Na mocy reformy podatkowej z 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. złotych. Znacząca większość emerytów nie musi więc płacić podatku od świadczenia, które pobiera. Dodatkowym profitem jest PIT-0. Ile mogą zaoszczędzić seniorzy, rozliczając PIT? Jakie ulgi im przysługują? Odpowiadamy.

PIT 2024. Jak wypełnić i złożyć PIT?

Emeryci i renciści, którzy podbierają świadczenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie, nie muszą martwić się podatkiem dochodowym. W przypadku, gdy emerytura przekracza tę kwotę, podatek wynosi 12 proc. od kwoty przekraczającej limit. Drugi próg podatkowy, powyżej którego dochody są opodatkowane stawką 32 proc., na mocy reformy z 2022 roku, został podniesiony z 85 tys. do 120 tys. złotych. 9 proc. każdej emerytury stanowi stawka zdrowotna, która nie ulega odliczeniu od podatku.

Emeryci, którzy nie uzyskiwali dochodów poza świadczeniem i nie chcą odliczyć ulg podatkowych, nie muszą składać PIT. Zrobi to za nich urząd skarbowy. Ci, którym zależy na ulgach, muszą wypełnić PIT-37. Zeznanie powinni złożyć do urzędu także emeryci rozliczający się wraz ze współmałżonkiem. Z ulg nie skorzystają świadczeniobiorcy zwolnieni z podatku PIT.

Fatalna wiadomość ws. zasiłków dla bezrobotnych. Waloryzacja dopiero latem

PIT 2024. Z jakich ulg mogą skorzystać emeryci?

Emeryci, rozliczając PIT, mogą skorzystać z szeregu ulg. Do najważniejszych należą:

  • ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub osobom, które utrzymują osobę niepełnosprawną. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy opłacili rehabilitację lub zakupiły sprzęt ułatwiający niepełnosprawnemu wykonywanie czynności życiowych. Konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego wydatek. W ten sposób można odliczyć m.in. adaptację mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, lub opiekę pielęgniarską;
  • ulga na leki umożliwia odliczenie od podatku leków na receptę przepisanych przez lekarza specjalistę. Również w tym przypadku nie wystarczy sam status emeryta. Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym. Jest naliczana od wydatków o wartości przynajmniej 100 zł miesięcznie;
  • z ulgi na internet można skorzystać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Maksymalnie można odliczyć 760 zł, chyba że wydatek ponoszą małżonkowie — każde z nich ma bowiem prawo do maksymalnego limitu. Poniesiony wydatek należy udowodnić dokumentem określającym sprzedającego i kupującego;
  • ulga od darowizn z pewnością zainteresuje seniorów, którzy wsparli finansowo np. Kościół. Od podatku można odliczyć darowiznę wynoszącą maksymalnie 6 proc. dochodu lub przychodu. Limit jest wspólny dla wszystkich darowizn. Z ulgi skorzystają także honorowi krwiodawcy.

ZOBACZ TAKŻE: Jaką emeryturę pobiera Anna Grodzka? Kwota nie jest wysoka. "Muszę spinać budżet"

PIT-0 dla seniora. Kto jest zwolniony z podatku?

Seniorzy mogą skorzystać także dzięki PIT-0, który ma zachęcić ich do dłuższego świadczenia pracy. Mogą skorzystać z niego osoby, które są w wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), są zatrudnione i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej, a także seniorzy, którzy mają zawieszone prawo do pobierania emerytury.

PIT-0 przysługuje osobom, które osiągają dochody tylko z konkretnych, określonych przepisami źródeł:

  • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pozostają w stosunku służbowym lub spółdzielczym stosunku pracy, a także świadczą pracę nakładczą;
  • są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie;
  • są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt);
  • z zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy senior przyjął na wychowanie małe dziecko.

Z PIT-0 nie mogą skorzystać seniorzy, którzy dorabiają do emerytury, a także uprawnieni do wcześniejszej emerytury (gdyż nie spełniają kryterium wieku). Zwolnienie z PIT przysługuje do kwoty 85 528 zł. Wyższe przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych. Maksymalny limit zwolnień wynosi 115 528 zł. Składają się na niego kwota wolna od podatku i ulga.