BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Z powodu pandemii zmienia się całkowicie metoda zwolnień. Możesz dostać wypowiedzenie inaczej niż myślisz

17 Kwietnia 2020

Autor tekstu:

Maria Glinka

Udostępnij:

Zwolnienie w czasie pandemii jest na porządku dziennym. Czy pracodawca może uczynić to zdalnie, przez telefon lub w czasie wideokonferencji? Przybliżamy zasady.

Zwolnienie w dobie pandemii

Zwolnienie to praktyka coraz bardziej powszechna wśród pracodawców. Już w tym momencie pracę straciły setki Polaków, a dalsze prognozy nie napawają optymizmem. Na przestrzeni kilku miesięcy może dojść do zwolnienia ok. 2 mln osób i nawet co czwarta firma może być zmuszona do redukcji zatrudnienia.

W związku z tym, że jest to sytuacja niekorzystna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców portal bankier.pl. prezentuje zasady związane ze zwalnianiem zatrudnionych.

Zwolnienie w trybie zdalnym

Pracownik może zostać zwolniony w sposób zdalny pod warunkiem, że zostaną spełnione konkretne kryteria.

Kodeks pracy wskazuje, że stosunek pracy może zostać rozwiązany na piśmie - złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy odbiorca miał prawo zapoznać się z jego treścią (odczytać). Niezbędne jest również opatrzenie dokumentu w kwalifikowany podpis elektroniczny – tłumaczy Joanna Kośmider z kancelarii Kochański i Partnerzy.

Zwolnienie przez telefon

W związku z zaleceniami unikania kontaktu międzyludzkiego pracodawcy mogą zdecydować się na wypowiedzenie kontraktu poprzez wideorozmowę przy użyciu komunikatorów np. Skype.

W razie rozwiązywania umowy o pracę w trybie ustnym (przez telefon, w trakcie telekonferencji) to mimo wadliwości tego działania „należy je uznać za skuteczne” – wyjaśnia prawniczka.

Zwolnienie listowne

Inną metodą zwolnienia może być wysłanie listu poleconego. Doręczenie uznaje się za skuteczne, gdy list dotrze do adresata, ewentualnie do osoby upoważnionej, lub gdy zostanie dwa razy awizowane.

Dwukrotna próba doręczenia listu poleconego zawierającego wypowiedzenie umowy „stwarza domniemanie o faktycznej możliwości zapoznania się z jego treścią” – stwierdza ekspertka. W związku z tym dochodzi do przerzucenia odpowiedzialności co do braku odczytania pisma z pracodawcy na pracownika.

Warto pamiętać, że dla rozpoczęcia biegu wypowiedzenia ważna jest nie data nadania przesyłki poleconej, a data jej odbioru.

Okres wypowiedzenia

W celu skutecznej egzekucji zwolnienia niezbędne jest spełnienie wymogów dotyczących okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy pracodawca chce dokonać zwolnienia bez takiego okresu, musi złożyć oświadczenie na piśmie.

W takim dokumencie pracodawca powinien wskazać przyczynę rozwiązania stosunku pracy – szczególnie w razie umowy o pracę na czas nieokreślony bądź umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

Zwolnienie w czasie urlopu

O tym, że w wyniku wydłużenia przyznawania zasiłku opiekuńczego i ustanowienia nowych zasad jego przyznawania zwolnienie może być niemożliwe, mówi art. 41 kodeksu pracy.

Zgodnie z przepisami pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, gdy pracownik przebywa na urlopie. Nie ma takiego prawa również w takcie nieuzasadnionej nieobecności zatrudnionego w pracy pod warunkiem, że nie minął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Zwolnienie a upadłość i likwidacja

Najbardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce, gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację. W związku z tym, że coraz więcej firm bankrutuje przez pandemię warto zapoznać się ze szczegółami.

Gdy pracodawca był zmuszony do zamknięcia działalności to wcześniej wspomniany art. 41 kodeksu pracy ani zapisy dotyczące szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem nie znajdują zastosowania.

Jeżeli pracodawca będzie zmuszony ogłosić upadłość, wówczas umowa zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem  - podsumowuje prawniczka.

Podobne artykuły

Biznesinfo

Praca

ZUS: Umowa emerytalna z Turcją już działa

Czytaj więcej >

Praca

Ile ważne jest skierowanie na badanie lekarskie? Odpowiadamy!

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Inspekcja Pracy bierze się za pracodawców. Będą kontrole tarcz i warunków pracowników podczas pandemii

Czytaj więcej >
Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >