Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Zwolnienia kobiet w ciąży są możliwe i legalne. Są trzy wyjątki
Michał Górecki
Michał Górecki 10.07.2024 16:10

Zwolnienia kobiet w ciąży są możliwe i legalne. Są trzy wyjątki

Zwolnienia kobiet w ciąży
Fot. FreePic/Zdjęcie ilustracyjne

Zwolnienia kobiet w ciąży w polskim prawie są szczególnie nadzorowane przez art. 177 Kodeksu pracy. Choć, co do zasady, takie zwolnienia są po prostu nielegalne, kodeks reguluje nawet trzy, skrajne, przypadki, w których rozwiązanie stosunku pracy jest dopuszczalne. Kiedy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży?

Zwolnienia kobiet w ciąży. Prawo przewiduje wyjątki od ochrony

Zwolnienie kobiety w ciąży stanowi złamanie art. 177 KP; traktującego o szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy w okresie ciąży. W teorii powoduje to, że kobiety zachodzące w ciąże nie musza obawiać się utraty zatrudnienia, także w okresie trwania urlopu macierzyńskiego. Jak w każdej regulacji prawnej, także i w tej są wyjątki. A to oznacza, że zwolnienie kobiety w ciąży jest możliwe i legalne. Ale wyłącznie w bardzo precyzyjnie opisanych warunkach.

Zobacz też: Czy matka może zostać ukarana za karmienie piersią w miejscu publicznym? Sprawdzamy

Alkohol kosztuje nas o wiele więcej, niż na nim zarabiamy. Eksperci mówią wprost

Kiedy możliwe jest zwolnienie pracownicy w ciąży? Są wyjątki

Pierwsza podstawowa zmienna to fakt, że powszechnie obowiązujący zakaz zwalniania ciężarnych pracownic nie zachodzi, w przypadku pracownicy zatrudnionej na okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca. To pierwszy wyjątek od ogólnej zasady o nieprzerywaniu stosunku pracy. 

Można zwolnić kobietę w ciąży. Oto, kiedy

Z drugim wyjątkiem mamy do czynienia, gdy “zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej (pracownicy - red.) winy”. W tym miejscu pojawia się jednak kolejna zmienna - zgodę na takie zwolnienie musi wyrazić reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa. To, rzecz jasna, przy założeniu, że taka organizacja zrzeszona wokół konkretnego podmiotu w ogóle istnieje. Co do precyzyjnego określenia “przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia" - serwis Gazety Prawnej wymienia tu art. 52 KP, który - choć bezpośrednio nie odnosi się do ciężarnych - znajduje uzasadnienie także w ich przypadku. Mowa o sytuacji ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełnienia przestępstwa, które “uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku”.

Trzecim wyjątkiem jest rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 k.p.).

We wszystkich pozostałych sytuacjach zwolnienie kobiety w ciąży będzie po prostu nielegalne. Polskie prawo chroni kobiety od tzw. “obiektywnego stanu ciąży”, czyli od momentu zajścia w ciąże - orzecznictwo wskazuje tu nawet na konkretny wyrok Sądu Najwyższego; z dnia 15 stycznia 1988 r., I PRN 74/87, ,,Służba Pracownicza” 1988, nr 5, s. 28.

Ciąża powoduje przedłużenie stosunku pracy

Co więcej, ostatni z wyjątków - upadłość podmiotu - wiąże się z kolejnym przywilejem przewidzianym przez KP - zasiłkiem w wysokości zasiłku macierzyńskiego aż do dnia porodu (ew. zapewnienie innego zatrudnienia). Przedłużenie umowy do dnia porodu zachodzi też w przypadku, gdy umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.