Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS przekazał ważną informację. Wysłano listy do 8,5 miliona osób
Piotr Szczurowski
Piotr Szczurowski 19.06.2024 20:01

ZUS przekazał ważną informację. Wysłano listy do 8,5 miliona osób

List od ZUS
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył coroczną wysyłkę listów do emerytów i rencistów, zawierających kluczowe informacje dotyczące świadczeń. Tegoroczne listy, które trafiły do ponad 8,6 miliona świadczeniobiorców, zawierały informacje na temat marcowej waloryzacji oraz przyznania trzynastych emerytur.

ZUS zakończył proces wysyłki listów do świadczeniobiorców. Informację przekazał rzecznik instytucji

Informację o zakończeniu wysyłki listów do emerytów i rencistów przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Jak zaznaczył, proces ten jest integralną częścią działań zakładu, mających na celu informowanie klientów o zmianach i dodatkowych świadczeniach.

Wszystkie osoby uprawnione do emerytur i rent otrzymały swoje świadczenia po marcowej waloryzacji, która w tym roku wyniosła 12,12%. Wzrost ten ma na celu "zrekompensowanie" inflacji oraz zapewnienie seniorom lepszej jakości życia. Każdy list wysłany przez ZUS zawierał szczegółowe informacje dotyczące nowej kwoty świadczenia, kwoty pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Dzięki temu emeryci i renciści mogą dokładnie zobaczyć, jak waloryzacja wpłynęła na ich dochody.

Drogo jak w Polsce? Inflacja w Europie - jak wypadamy na tle UE?

Świadczeniobiorcy otrzymali od ZUS-u dwa listy. Ich treść jest dla nich niezwykle istotna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył również wypłatę trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, które w tym roku wyniosły 1 780,96 zł brutto. Trzynastka została przyznana automatycznie wszystkim osobom, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty renty, emerytury lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. W sumie ponad 8,5 miliona osób otrzymało to dodatkowe świadczenie, na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył 15,1 miliarda złotych.

Wysyłka decyzji waloryzacyjnych oraz informacji o trzynastych emeryturach odbyła się w jednej kopercie, co jest praktyką stosowaną od lat. Rzecznik ZUS podkreślił, że instytucja jest zobowiązana przepisami prawa do dostarczania takich informacji świadczeniobiorcom. Mimo że proces ten jest kosztowny - szczególnie w kontekście wzrostu cen papieru i innych materiałów biurowych - jest niezbędny do zapewnienia pełnej transparentności i świadomości finansowej emerytów i rencistów. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych i informacji o "trzynastkach" w jednej kopercie pozwoliła nieco obniżyć koszty całej operacji.

Koszt wysyłki milionów listów nie jest dokładnie ujawniony, ale szacuje się, że może to być co najmniej kilkanaście milionów złotych. Znacząca część tych kosztów jest związana z drukiem i dystrybucją ogromnej ilości papieru - około stu ton na 8 milionów listów.

ZUS ma obowiązek informowania świadczeniobiorców. Instytucja podejmuje działania, aby zmniejszyć koszty

ZUS prowadzi również działania mające na celu ograniczenie zużycia papieru poprzez promowanie elektronicznej komunikacji. Na początku roku zakład rozpoczął przesyłanie informacji o stanie rozliczeń za 2023 rok do ponad 3,3 miliona płatników składek za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Tego rodzaju działania pozwalają na zmniejszenie kosztów oraz są bardziej ekologiczne. Większość świadczeniobiorców, z racji wieku, wybiera jednak tradycyjną korespondencję.

Działania ZUS związane z waloryzacją emerytur i rent oraz wypłatą trzynastek są kluczowe dla zapewnienia emerytom i rencistom odpowiedniego poziomu świadczeń. Mimo wysokich kosztów związanych z procesem wysyłki listów są one niezbędne, aby zachować transparentność działań instytucji i zadbać o właściwy poziom wiedzy świadczeniobiorców.