BiznesINFO.pl
girl-3468114 1920

Zatrudnianie młodocianych

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Nierzadko mamy do czynienia z zatrudnianiem osób poniżej wieku pełnoletniego. Najczęściej w celach przyuczania zawodowego, ale nie tylko. Osoby niepełnoletnie lubią sobie dorabiać chociażby w okresach wakacyjnych. Z czym wiąże się zatrudnianie młodocianych?

Pracownik młodociany – kim jest?

Aby wiedzieć, o czym mowa, najpierw wypadałoby dowiedzieć się, kim jest pracownik młodociany. Jeśli zajrzymy do Kodeksu Pracy, w rozdziale 9 i art. 190 mamy wyjaśnioną definicję młodocianego. Jest nim osoba, która ukończyła 15 rok życia, a nie przekroczyła wieku pełnoletniego. Osoby młodociane mogą samodzielnie zawrzeć umowę o pracę i wykonywać czynności prawne, które dotyczą stosunku pracy. Przy tym warto wspomnieć, że zatrudnianie osoby poniżej 15 lat jest zabronione. Są jednak wyjątki od tej reguły. Można zatrudniać osoby młodsze jeśli:

 • ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową i będą kończyć 15 lat w danym roku kalendarzowym;

 • mają być zatrudnione w celu przygotowania zawodowego.

Powyższe punkty mają podstawę w art. 191 § 21-23 wspomnianego rozdziału Kodeksu Pracy. Nie należy zapominać, że pracownik młodociany do ukończenia pełnoletności ma obowiązek dokształcania się.

Rodzaj pracy a zatrudnianie młodocianych

Młodociany może zostać zatrudniony, kiedy spełnia wszystkie wcześniej wspomniane warunki oraz posiada oczywiście orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danej pracy. Nie zawsze jednak można zawrzeć umowę o pracę z młodocianym – wszystko zależy od celu pracy i jej rodzaju. Zatrudnienie w tym przypadku jest możliwe wtedy, kiedy:

 • młodociany podejmuje pracę w celu przygotowania zawodowego;

 • młodociany podejmuje się wykonywania prac lekkich.

Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Przygotowanie zawodowe może zawierać naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Przy czym nauka zawodu trwa od dwóch do trzech lat. Obejmuje ona zarówno praktykę, jak i zagadnienia teoretyczne. Natomiast przyuczenie trwa od trzech do sześciu miesięcy. Zatrudniając młodocianego, należy pamiętać, że wymiar pracy pracownika poniżej 16 roku życia nie może wynosić więcej niż siedem godzin na dobę i trzydzieści godzin tygodniowo. Natomiast młodociany powyżej tego wieku może już przepracować minimum osiem godzin dziennie i czterdzieści godzin tygodniowo. Przy tym należy mieć na uwadze, że do czasu pracy młodocianego obligatoryjnie należy wliczyć czas nauki, który wynika z zajęć szkolnych. Pracownika niepełnoletniego obowiązuje normalny system tygodnia roboczego – należy mu się więc odpoczynek w weekendy.

Umowa – zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Aby zawrzeć umowę o pracę z młodocianym, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, umowa powinna zostać zawarta na piśmie. Zgodnie z Kodeksem Pracy, przygotowany dokument powinien zawierać:

 • rodzaj przygotowania zawodowego – trzeba określić, czy praca dotyczy nauki zawodu czy przyuczenia do wykonywania określonej pracy, ponieważ, jak już wcześniej wspomnieliśmy, rozróżnia je czas trwania;

 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

 • sposób dokształcania teoretycznego;

 • wysokość wynagrodzenia.

Zatrudnianie młodocianych przy pracach lekkich

Art. 200 Kodeksu pracy wskazuje, że młodociany może być zatrudniony nie tylko w celu przygotowania zawodowego. Jego zatrudnienie może dotyczyć prac lekkich. Oznacza to, że pracownikowi nie może grozić zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego. Wspomniany rodzaj pracy nie może również utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Przy tej formie zatrudnienia to pracodawca określa wymiar i rozkład czasu pracy dla pracownika. Należy pamiętać, że w dniu szkolnym młodociany nie może pracować dłużej niż dwie godziny. Uwzględnić również trzeba, że tygodniowy wymiar pracy w czasie uczestnictwa w zajęciach szkolnych nie może przekraczać 12 godzin.

Wynagrodzenia pracownika młodocianego 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

 • nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,

 • nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,

 • nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

W pierwszym kwartale 2021 r. stawki te kształtują się następująco:

 • 272,90 zł – pierwszy rok nauki;

 • 327,48 zł – drugi rok nauki;

 • 382,06 zł – trzeci rok nauki;

 • 218,32 zł – przy przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >