Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Zasiłek pielęgnacyjny będzie większy? Padł kluczowy termin
Mateusz Wyderka
Mateusz Wyderka 02.06.2024 09:02

Zasiłek pielęgnacyjny będzie większy? Padł kluczowy termin

Starsi ludzie
Fot. Gundula Vogel/Pixabay/Materiały włąsne Iberion

Zasiłek pielęgnacyjny, to bardzo potrzeby dodatek, który przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Na chwilę obecną jego wysokość to jednak zaledwie 215,84 zł miesięcznie. Kwota niebawem może jednak ulec zmianie. 

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny ma za zadanie przynajmniej częściowe pokrycie kosztów opieki nad osobą, która z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku, nie jest w stanie radzić sobie samodzielnie. 

Świadczenie przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Emeryt musi pokazać jeden dokument. Bez niego nie dostanie 14. emerytury

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Na chwilę obecną kwota zasiłku wynosi zaledwie 215,84 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest na czas nieokreślony. Trudno za tak niską kwotę w jakikolwiek realny sposób, szczególnie w dobie nieustannie rosnących cen, pomóc osobie wymagającej opieki. 

ZOBACZ: Zmiany w kluczowym zasiłku, kwota pójdzie w górę. Skorzystają tysiące Polaków

Z uwagi jednak na to, że wysokość tego świadczenia od 2019 r. nie była waloryzowana. W tym roku istnieje duża szansa, że to się zmieni i zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie. 

Zasiłek będzie wyższy?

Przepisy zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych przewidują, że wysokość takich świadczeń ma podlegać obowiązkowej weryfikacji co 3 lata. Weryfikując wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, pod uwagę brane będą wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin - również z uwzględnieniem inflacji. 

Istotnym terminem w kwestii zwiększenia zasiłku pielęgnacyjnego będzie 15 czerwca. Do tego czasu bowiem Rada Dialogu Społecznego powinna uzgodnić jego zwaloryzowaną wysokość. Jeżeli jednak tak się nie stanie, wówczas do 15 sierpnia rząd powinien określić jego wysokość w drodze rozporządzenia.

Źródło: Gov.pl/Empatia/Super Express