Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Z czego składa się wynagrodzenie? Analiza
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 05.07.2019 02:00

Z czego składa się wynagrodzenie? Analiza

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Z czego składa się wynagrodzenie? Jak się okazuje, nie zawsze to, co określane jest, jako wynagrodzenie zasadnicze, jest tym, co jako jedyne dostajemy do ręki. Sam kodeks pracy określa, że płaca składa się z dwóch części: składników obligatoryjnych, którymi są obowiązkowe wynagrodzenia za pracę na określonym stanowisku, a także składników fakultatywnych, które są przyznawane pracownikowi nieobowiązkowo ze względu na panujące w danym miejscu pracy przepisy.

Wśród składników obligatoryjnych należy wymienić następujące: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę w nocy, wynagrodzenie za dyżury pełnione poza normalnymi godzinami pracy, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, a także dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta.

Z czego składa się wynagrodzenie?

Warto także pamiętać o tym, że wynagrodzenie zasadnicze jest podstawą każdego wynagrodzenia, jak zresztą wskazuje jego nazwa. To obligatoryjne i obowiązkowe w wypłacaniu przez pracodawcę pracobiorcy. Wynika z tego, jaki system wynagradzania obowiązuje w danym miejscu pracy. Wyróżniamy w zasadzie trzy systemy płacowe - system czasowy, gdzie płaci się pracownikowi za czas w pracy niezależnie od tego ile zrobił, system akordowy - gdzie liczy się liczba wykonanych przez niego wyrobów, wyświadczonych usług lub określonych w stosunku pracy czynności, system prowizyjny - gdzie pracownik zyskuje odpowiednie wynagrodzenie podytkowane wielkością obrotu, za jaki odpowiada.

W ramach wynagrodzenia pracownik może otrzymywać różnego rodzaju dodatki. Te pracodawca może ustalić w zakładzie pracy w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę czy też układzie zbiorowym płacy. Najczęściej spotykanymi dodatkami do wynagrodzenia są następujące dodatki: funkcyjny, stażowy, za szczególne umiejętności, za znajomość języków obcych, zmianowy, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Kiedy pracownik wypełni warunki uzyskania wymienionych dodatków zawarte w dokumentach je opisujących, ma prawo ubiegać się o ich wypłacenie.