BiznesINFO.pl
woman-5982511 1920

https://pixabay.com/pl/photos/kobieta-my%C5%9Blenia-ceny-d%C5%82ug-kredyt-5982511/

W jaki sposób wyliczać wynagrodzenie urlopowe?

8 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Wynagrodzenie urlopowe to – jak sama nazwa wskazuje – pensja, którą otrzymuje pracownik za czas urlopu wypoczynkowego. Jak wyliczyć takie wynagrodzenie?


Na wstępie należy pamiętać, że wynagrodzenie urlopowe przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. Nie dotyczy ono zaś umów cywilnoprawnych.

Co wliczamy do podstawy?

Ustalając wynagrodzenie urlopowe, trzeba przede wszystkim określić podstawę.
Podstawę do wyliczenia pensji urlopowej stanowi pensja zasadnicza oraz ewentualnie takie składniki wynagrodzenia jak: dodatki do wynagrodzenia (np. stażowy, funkcyjny, prowizje, premie regulaminowe, dodatki za pracę w nocy), wynagrodzenie za nadgodziny, dodatek za ponadwymiarową pracę dla osób zatrudnionych na część etatu.

Czego nie wliczamy do podstawy?

Podstawy do obliczenia wynagrodzenia urlopowego nie będą stanowić: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i niezawinionego przestoju, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, kwoty wyrównania, odprawy, odszkodowania, pojedyncze lub nieregularne wypłaty za zrealizowanie jakiegoś określonego zadania, nagrody przysługujące z tytułu udziału w nadwyżce finansowej czy wynagrodzenia za poprzedni urlop wypoczynkowy.

Składniki stałe i zmienne

Przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego bardzo ważne jest zatem określenie, które składniki wynagrodzenia są stałe, a które nie.
W przypadku gdy pensja zawodnika składa się jedynie ze składników stałych, nie ma wątpliwości, ile powinno wynosić wynagrodzenie urlopowe. Będzie ono takie same jak stała pensja.
Więcej problemów sprawi wyliczenie wynagrodzenia urlopowego pracownika, jeśli jego pensja jest zmienna. Wówczas, w zależności od sytuacji, pod uwagę bierze się przeciętne wynagrodzenie pracownika za okres albo 3 miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu, albo 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu.
Dłuższy, 12-miesięczny okres do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego stosuje się, gdy składniki zmienne bardzo się od siebie różnią.

Stałe i zmienne składniki a obliczanie wynagrodzenia

Gdy wynagrodzenie składa się ze składników stałych i zmiennych, część stałą wynagrodzenia wypłaca się bez zmian. Natomiast z części zmiennej trzeba wyliczyć średnią godzinową.
Przykładowo: pensja pana Jacka składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5000 zł oraz regulaminowej premii. W styczniu w ramach premii pan Jacek zarobił 650 zł, w lutym – 400 zł, zaś w marcu – 450 zł. Łączna suma kwot premii wynosi 1500 zł.
W dalszej kolejności kwotę 1500 zł dzielimy przez liczbę godzin, jaką pan Jacek przepracował w styczniu, lutym i marcu. Przyjmijmy, że w tym okresie pracował on przez 550 godzin. 1500 zł dzielimy przez liczbę 550 godzin, co daje nam stawkę 2,73 zł.
Następnie 2,73 zł mnożymy przez liczbę godzin, których pan Jacek nie przepracował, bo był w kwietniu na urlopie. Załóżmy, że na urlopie był przez 10 dni, czyli przez 80 godzin (licząc, że dziennie pracuje przez 8 godzin). Musimy więc pomnożyć 2,73 zł przez 80. Wynik tego działania to 218,40 zł.
A zatem w kwietniu wynagrodzenie pana Jacka wyniesie 5000 zł + 218,40 zł = 5218,40 zł.

Pensja tylko ze zmiennych składników

By najprościej wyliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeśli pensja składa się tylko ze zmiennych składników, należy najpierw zsumować wynagrodzenie za okres 3 miesięcy (lub 12 miesięcy, gdy są duże różnice w wysokości składników). Następnie na tej podstawie wyliczyć, ile wynosiło wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w tym okresie.
Gdy już wiemy, ile pracownik zarobił za 1 godzinę pracy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu (lub 12 miesięcy), mnożymy tę stawkę przez liczbę godzin, podczas których pracownik nie pracował, ponieważ przebywał na urlopie.
Przykład: po wyliczeniu średniej za 3 miesiące pracy poprzedzające miesiąc urlopu okazało się, że pan Piotr za 1 godzinę zarobił średnio 30 zł. Pracownik przebywał przez 10 dni pracujących na urlopie. Przy założeniu, że pracuje przez 8 godzin dziennie mnożymy te 8 godzin przez 10 dni, co daje nam 80 godzin. A zatem wynagrodzenie stanowi iloczyn liczb 80 (tyle godzin przepracował) i 30 (tyle w złotówkach zarobił średnio za 1 godzinę pracy w okresie 3 miesięcy).
Wynika z tego, że pan Piotr za miesiąc, w którym był na urlopie, powinien otrzymać 2400 zł wynagrodzenia.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >