BiznesINFO.pl
man-5710164 960 720

https://pixabay.com/photos/man-sign-paper-write-document-5710164/

Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku. Ulgi i zasady

20 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – czy istnieje możliwość stworzenia takiego połączenia? Wyjaśniamy niuanse przepisów i wskazujemy, kiedy można nie opłacać składek z tytułu umowy zlecenia. Sprawdź nasze porady.
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku. Jak to połączyć?
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku to tak naprawdę dwa
zupełne rodzaje źródeł przychodów. Na początku jednak warto podkreślić, że osoba, która jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność, ma prawo zawierać różnego rodzaju umowy
cywilnoprawne. Jednak w takiej sytuacji konieczne jest określenie, czy czynności, które mają być wykonane w ramach danej umowy, wchodzą w zakres usług świadczonych na drodze działalności. Od tego zależą kwestie opłacenia składek ZUS. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – takie połączenie jest możliwe i przedsiębiorca może łączyć działalność pozarolniczą z umową cywilnoprawną typu umowa zlecenia. Jednak inaczej sytuacja kształtuje się, kiedy profil działalności pokrywa się w jakiś sposób z czynnościami, które przedsiębiorca wykonuje z tytułu umowy zlecenia, a inaczej, kiedy
działalność jest prowadzona w zupełnie innym zakresie niż zawarta umowa cywilnoprawna. W przypadku, kiedy działalność i umowa zlecenia pokrywają się na jakichś obszarach, wszystkie przychody, które zostają osiągnięte na podstawie umowy, będą traktowane jako przychody z działalności. Rozliczenie między podmiotami musi odbyć się na zasadzie wystawienia faktury, która podsumuje świadczone usługi. Przychód z umowy zlecenia musi zostać uwzględniony w trakcie wyliczania zaliczki z działalności. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – sytuacja jest inna, jeśli czynności wykonywane z tytułu prowadzenia firmy oraz umowy cywilnoprawnej są różne. Wtedy rozliczenie podatku będzie odrębne. Z tytułu umowy zlecenia przedsiębiorca musi rozliczyć konkretny podatek na podstawie rachunku.Rozliczanie ulgi. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku
W jaki sposób rozpatrywana jest sytuacja typu umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku? W sytuacji, kiedy obszary tych dwóch działalności nie pokrywają się,
podatek od wynagrodzenia zleceniobiorcy musi potrącić oraz odprowadzić do urzędu skarbowego zleceniodawca. W efekcie przedsiębiorca, który połączył działalność wraz ze
zrealizowaniem umowy zlecenia, musi do końca stycznia rozliczyć przychód na drodze zeznania rocznego. Zleceniodawca musi dostarczyć przedsiębiorcy PIT-11. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o ZUS? Najważniejsze są kwestie ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Połączenie prowadzenia firmy oraz realizacji umowy cywilnoprawnej powodu zbieg tytułów od objęcia tych ubezpieczeń. Czasem jednak przedsiębiorca może zostać zobowiązany do opłacenia składek z obu tytułów, w innej sytuacji – tylko z jednego. Jest to całkowicie zależne od
podstawy opłacania składek oraz wysokości wynagrodzenia uzyskanego na drodze umowy zlecenia.


Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku. Preferencja i mały ZUS
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – jak wyglądają
te kwestie w kontekście preferencji? W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłaca składki w preferencyjnej wysokości, w momencie podjęcia dodatkowej pracy na zasadzie umowy zlecenia może wybrać dany tytuł do objęcia go ubezpieczeniami społecznymi. Musi przy tym spełnić odpowiednie warunki. Jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy jest co najmniej równe minimalnej krajowej wypłacie, to składki ZUS mogą zostać opłacone jedynie z tytułu umowy
zlecenia. Natomiast z tytułu prowadzenia działalności będzie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – co dzieje się w sytuacji płacenia tak zwanego małego ZUS-u? Jak wiadomo, mały ZUS pozwala na opłacanie składek od podstawy ustalonej od przychodu. Kiedy następuje połączenie prowadzenia działalności oraz podjęcia współpracy na zasadzie umowy zlecenia, to możliwe jest wybranie tytułu do objęcia ubezpieczeniem. Jeśli wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 2800 złotych brutto, to z tytułu prowadzenia firmy może być opłacana jedynie składka zdrowotna.


Duży ZUS i składki. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku
Co dzieje się, kiedy zostaje podjęta umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie
ZUS i podatku
oraz opłacania tak zwanego dużego ZUS-u? Duży ZUS polega na tym, że podstawę wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności stanowi 60% prognozowanego typowego wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie będzie miał obowiązku opłacenia składek społecznych poprzez współpracy na zasadzie umowy zlecenia. Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia jedynie składkę zdrowotną. Istnieje możliwość przeniesienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom ZUS z tytułu umowy cywilnoprawnej i dzieje się to jedynie w sytuacji, kiedy wynagrodzenie zleceniobiorcy jest co najmniej równe 60% prognozowanego przeciętnego dochodu miesięcznego. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – co jeszcze warto wiedzieć? Przede wszystkim świadczenie usług na drodze umowy zlecenia, która zawarta została w ramach prowadzonej
firmy, nie powoduje powstania kolejnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem. Konieczne jest opłacanie składek wyłącznie z działalności gospodarczej. Nie istnieje obowiązek odprowadzania składek z tytułu umowy cywilnoprawnej. Jednak aby umowa zlecenia
została uznana za wykonywaną w ramach działalności, to przychód z tytułu tej umowy musi zostać opodatkowany na takich samych zasadach, jak dochód z firmy.


Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku. Podsumowanie
Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – o czym warto pamiętać? Przede wszystkim prawnie dozwolone jest, aby przedsiębiorca, który prowadzi pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą, mógł wykonać jednocześnie pracę na podstawę umowy zlecenia. W takiej sytuacji na samym początku należy wskazać, jak rozliczona zostanie owa praca. Są dwa sposoby. Pierwszy to rozliczenie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia w ramach działalność oraz potraktowanie jej jako przychodu z firmy. Druga metoda to rozliczenia pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia oddzielnie, czyli stworzenie rozliczenia poza działalnością gospodarczą. Umowa zlecenie a działalność gospodarcza na gruncie ZUS i podatku – takie połączenie jest możliwe. Jeśli praca z tytułu umowy cywilnoprawnej posiada ten samej rodzaj numeru PKD, który posiada
przedmiot działalności gospodarczej, to musi ona zostać potraktowana jako wykonywana w ramach firmy. Przedsiębiorca traktuje wówczas przychód jako dochód z działalności gospodarczej. Jednak jeśli praca nie jest tożsama z usługami firmowymi, to przychód z
tytułu umowy zlecenia jest rozliczany oddzielnie.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >