Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Sąd Najwyższy za samotnymi rodzicami. Mogą skorzystać ze specjalnej ulgi
Kamila Jeziorska
Kamila Jeziorska 22.03.2022 08:54

Sąd Najwyższy za samotnymi rodzicami. Mogą skorzystać ze specjalnej ulgi

Ulga przysługuje nawet rozwiedzionym rodzicom. NSA orzekł na korzyść rozwodników.
https://pixabay.com/Skullman

Ta sama ulga widziana oczami różnych sądów

"Dziennik Gazeta Prawna" przypomina historię rozwiedzionego mężczyzny, który utrzymuje dwójkę swoich dzieci, nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, a opiekę nad pociechami sprawuje z żoną naprzemiennie.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił mu skorzystania z prawa do korzystnego rozliczenia z kwotą wolną od podatku oraz uniknięcia wejścia w drugi próg skali podatkowej (ze stawką 32 proc.). Fiskus w uzasadnieniu wyjaśnił, że preferencja podatkowa jest dla samotnego rodzica, a nie dwójki wychowującej dzieci naprzemiennie.

Zdanie Krajowej Informacji Skarbowej podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w wyroku z dn. 22 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Łd 475/19) orzekł, że naprzemiennego wychowywania swoich dzieci przez rozwiedzionych rodziców nie należy utożsamiać z samotnym wychowywaniem. "Naprzemiennego przebywania dzieci raz u jednego, raz u drugiego z rodziców w żadnym przypadku nie można utożsamiać z samotnym wychowywaniem dzieci." - napisano w tezie wyroku, której nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA orzekł o uldze na dziecko

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dn. 20 maja 2020 r. (sygn. akt II FSK 383/20) orzekł, że "Literalna, celowościowa i systemowa wykładania art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że określone w tym przepisie kryterium samotnego wychowywania dzieci jest spełnione również wtedy, gdy rozwiedziony rodzic wychowuje dzieci naprzemiennie z drugim rodzicem".

- Ustawodawca nie zastrzegł wprost, iż z ustanowionej tym przepisem ulgi podatkowej może korzystać tylko jeden z rozwiedzionych rodziców. (...) prawidłowo dokonana wykładniaomawianego przepisu prowadzi do wniosku, że rozwiedziony rodzic samotnie wychowujący dziecko (dzieci) (...), jest uprawniony do ulgi ustanowionej tym przepisie, jeśli spełnia pozostałe warunki zwolnienia - wskazał NSA w uzasadnieniu.

"DGP" przypomina, że do 2010 r. przepisy definiowały, że samotnie wychowującym rodzicem była tylko jedna osoba, a nie dwie sprawujące opiekę naprzemiennie.

Tagi: Dziecko sąd