BiznesINFO.pl
income-tax-491626 1920

pixabay.com

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2021

10 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:

Każdy pracownik dobrze wie, że opłaca składki społeczne, gdyż właśnie o ich łączną wartość pomniejszona jest jego pensja brutto, którą później otrzymują w wartości netto. Obowiązek uiszczania tych składek ciąży także na przedsiębiorcach, którzy nie
są u nikogo zatrudnieni, a prowadzą własną działalność gospodarczą. Jak wobec
tego wygląda kwestia odprowadzania przez nich podatków społecznych? W tym artykule przybliżamy szczegóły związane ze składkami ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców w 2021 roku.

Składki ZUS – czym są?

By dobrze zrozumieć, jakie składki obowiązują przedsiębiorców i jak się je wylicza, warto ogólnie sprecyzować, czym dokładnie są składki ZUS. Są to obowiązkowe składki płacone przed podatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzielą się na kilka rodzajów, z czego każdy odpowiada za inne ubezpieczenie, na poczet którego uiszczana jest składka. Są to: ubezpieczenie emerytalne; ubezpieczenie rentowe; ubezpieczenie chorobowe;
ubezpieczenie wypadkowe; ubezpieczenie zdrowotne; Fundusz Pracy; Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Fundusz Emerytur Pomostowych.

Składki te są uiszczane, by zagwarantować podatnikom szereg świadczeń, które będą mogły pomóc im w nieprzewidzianych sytuacjach bądź po prostu umożliwią godne życie w momencie, gdy nie będą oni już zdolni do pracy. Do tych świadczeń można zaliczyć chociażby liczne zasiłki, jak na przykład chorobowy czy macierzyński. Składki ZUS upoważniają też do późniejszego otrzymywania emerytury czy też renty, jeśli okazałaby się ona potrzebna. Można dzięki nim otrzymać też wiele innych świadczeń, chociażby to przedemerytalne.

Składka ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców – 2021

Wiadomo już, czym są składki ZUS i czemu służą, dlatego można skupić się już na wysokości ich składek oraz sposobie obliczania ich. Na początku trzeba jednak zaznaczyć, że ich wysokość wzrosła od 1 stycznia 2021 roku względem roku ubiegłego. Ponadto, ważną informacją jest fakt, że nie wszystkie, wyżej wspomniane składki ZUS obowiązują przedsiębiorcę. Prowadzący działalność gospodarczą zobligowany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także zdrowotne. Składka na Fundusz Pracy musi być za to odprowadzana przez tych przedsiębiorców, którzy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Kwestia uiszczania podatku na rzecz ubezpieczenia chorobowego jest już w gestii przedsiębiorcy i podlega jego decyzji.

Jak obliczać te składki? By móc dobrze określić wysokość stawek trzeba najpierw wiedzieć, w jaki sposób określić podstawę podatkową. W przypadku małych działalności, osiągających roczny przychód nieprzekraczający 120 000 zł podstawę oblicza się według specjalnego wzoru: roczny dochód/liczba dni w roku, w trakcie których działalność była prowadzona x 30 × 0,5. Jeśli jednak przedsiębiorstwo nie może w ten sposób obliczyć podstawy ze względu na zbyt duże przychody, wówczas osoba prowadząca działalność musi zadeklarować kwotę będącą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
która nie może być mniejsza niż 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego na dany rok. Warto dodać, że to wynagrodzenie, podobnie jak płaca minimalna, każdego roku może ulec zmianie. Na chwilę obecną wynosi ono 5 259 zł. Oznacza to, że minimalna podstawa podatkowa na ubezpieczenia społeczne w roku 2021 może dla takiego przedsiębiorcy wynieść 3 155,40 zł.

Dopiero w oparciu o ustaloną według powyższych zasad podstawę podatkową obliczane są wartości konkretnych składek. Każda z nich wyliczana jest przy pomocy określonej wcześniej stawki wyrażanej w procentach. Dla ubezpieczenia emerytalnego jest to 19,52%; dla ubezpieczenie rentowego 8%; dla ubezpieczenia chorobowego 2,45%; dla ubezpieczenia wypadkowego 1,67% i dla Funduszu Pracy 2,45%

Warto zaznaczyć, że wśród powyższych nie znajduje się ubezpieczenie zdrowotne, gdyż podstawa, w oparciu o którą wyliczana jest jego wartość różni się od tej opisanej powyżej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego podstawa podatkową jest 75% kwoty przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z czwartego kwartału poprzedniego roku. Na tę chwilę wynosi ona 5 656,51 zł. Dodatkowo, stawką procentową obowiązującą przy wyliczaniu wartości ubezpieczenia zdrowotnego jest
9%.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >