Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego
Dominik Górecki
Dominik Górecki 25.05.2021 02:00

Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego

doctor-5710152 1920
https://pixabay.com/pl/photos/lekarza-pacjent-konsultacje-5710152/

Pracownik, gdy jest chory, przebywa na zwolnieniu lekarskim. Co w sytuacji, kiedy chce przerwać zwolnienie i wrócić do pracy?

Zwolnienie lekarskie jest usprawiedliwieniem nieobecności pracownika w pracy. Obejmuje ono ramy czasowe, czyli obowiązuje od dnia wystawienia zwolnienia do dnia, w którym – jak przewiduje lekarz – pracownik będzie zdolny do powrotu do pracy albo do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie kolejnego badania. Zazwyczaj zwolnienie wykorzystywane jest w całości, ale zdarzają się też sytuacje, że osoby chcą je skrócić i wcześniej wrócić do swoich obowiązków służbowych.

Jak wystawia się zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest przez lekarza na druku ZUS e-ZLA. Jest to dokument elektroniczny wysyłany od razu do pracodawcy. Określa on okres, w jakim pracownik będzie poza pracą. Zwolnienie to czas, w którym pracownik powinien dochodzić do zdrowia. Prawo zabrania mu w tym okresie podejmowania pracy zarobkowej.

Możliwe, lecz nie samowolnie

Generalnie rzecz ujmując, możliwe jest, by pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim przerwał je i wrócił wcześniej do pracy. Będzie to jednak zgodne z prawem tylko pod pewnymi warunkami. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik samowolnie skraca zwolnienie lekarskie. Decyzji o powrocie nie może też – nawet na prośbę pracownika – podjąć samodzielnie pracodawca.

Za zgodą lekarza

Jeżeli okres zwolnienia lekarskiego jest krótszy niż 30 dni, pracownik może je przerwać i wrócić do pracy pod warunkiem, że lekarz prowadzący wyda mu zaświadczenie, w którym uzna, że może on już pracować. Pracownik, który otrzymał zwolnienie dłuższe niż 30 dni, jeżeli chce wrócić do pracy, musi udać się do lekarza medycyny pracy. Tylko lekarz o tej specjalności, po przeprowadzeniu badań kontrolnych, może wydać zaświadczenie, że osoba jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Na badania kontrolne kieruje pracodawca. Mogą się one odbyć po okresie zwolnienia lekarskiego, najlepiej w pierwszym dniu po zakończeniu zwolnienia, ale przed powrotem do pracy. Pracownik po otrzymaniu stosownego zaświadczenia od lekarza powinien je dostarczyć do pracodawcy. Jeżeli pracownik otrzymywał zasiłek wypłacany przez ZUS, dokument ten musi przedłożyć w tej instytucji, a kopię pozostawić w miejscu pracy.

Badania kontrolne

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który otrzymał zwolnienie trwające ponad 30 dni, bez badań kontrolnych i zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy. Co ważne, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za dzień, w którym musi udać się na badania kontrolne.