Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Polska na czele rankingu najmniejszego bezrobocia. Najwyższa lokata w UE
Maria Glinka
Maria Glinka 06.04.2021 02:00

Polska na czele rankingu najmniejszego bezrobocia. Najwyższa lokata w UE

Bezrobocie w Polsce według danych Eurostatu
Wikimedia Commons/MOs810, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36620658

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Eurostat wylicza bezrobocie

  • W których państwach bezrobocie jest najwyższe

  • Jaka jest średnia stopa bezrobocia dla całej UE i strefy Euro

Bezrobocie stabilne. Polska po raz kolejny liderem rankingu UE

Bezrobocie to jeden z niewielu wskaźników, który według Eurostatu jest w Polsce na dość stabilnym poziomie. Urząd statystyczny wyliczył, że odsetek osób bez pracy wyniósł w lutym 3,1 proc. i był najniższy spośród wszystkich państw członkowskich UE. Polska po raz drugi znalazła się na pierwszym miejscu unijnego rankingu bezrobocia - identyczny poziom zarejestrowano bowiem w styczniu 2021 r., choć liczba osób bez pracy zwiększyła się o ok. 9 tys. miesiąc do miesiąca.

Szacunki Eurostatu drastycznie odbiegają od wyliczeń GUS, według których bezrobocie w Polsce wynosiło pod koniec lutego 6,5 proc. Z czego wynikają te dysproporcje? Eurostat bierze pod uwagę liczbę osób w wieku 15-74 lata, które nie mają pracy, ale są zdolne ją podjąć w przeciągu najbliższych dwóch tygodni i aktywnie poszukiwały zajęcia przez minione dwa tygodnie. Ta liczba jest zestawiana ze wszystkimi osobami aktywnymi zawodowo.

Tymczasem GUS porównuje liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako „bezrobotne” ze wszystkimi obywatelami cywilnymi aktywnymi zawodowo. Według Eurostatu bez pracy jest w Polsce 540 tys. osób, a według GUS - 1 099 500 osób.

Badanie Eurostatu jest mniej korzystne dla Polski, gdy weźmiemy pod uwagę odsetek Polaków bez pracy poniżej 25. roku życia. W lutym aktywności zawodowych nie podejmowało 159 tys. obywateli z tej grupy wiekowej, czyli 14,8 proc. Z takim wynikiem Polska plasuje się na 8. miejscu w całej UE.

[EMBED-11]

Bezrobocie w innych państwach UE

Niskim bezrobociem mogą pochwalić się także Czechy, które w unijnym rankingu uplasowały się na drugim miejscu. Bezrobocie u naszych południowych sąsiadów wynosi 3,2 proc. i spadło o 1 pkt. proc. względem stycznia 2021 r. Eurostat szacuje, że liczba osób bez pracy w tym kraju wynosi obecnie 173 tys.

Na trzecim stopniu podium rankingu bezrobocia znalazły się Niderlandy z wynikiem 3,6 proc. Wskaźnik był na identycznym poziomie w styczniu tego roku. Bez pracy pozostaje 340 tys. osób.

Gdzie bezrobocie jest największe? Na szarym końcu rankingu znalazła się Hiszpania, gdzie odsetek osób bez pracy wynosi 16,1 proc. Oznacza to, że pracy nie podejmuje aż 3,7 mln obywateli. Wzrost bezrobocia w Hiszpanii to jeden z najbardziej poważnych skutków koronakryzysu. W lutym 2020 r., przed uderzeniem koronawirusa, Eurostat szacował bezrobocie na 13,6 proc. Z trudną sytuacją na rynku pracy zmagają się także Włochy. Bezrobocie wynosi tam 10,2 proc. Liczba osób bez pracy przekroczyła już próg 2,5 mln.

Jak kształtuje się bezrobocie u pozostałych sąsiadów Polski? W Niemczech stopa bezrobocia wynosi 4,5 proc., czyli o 1 pkt. proc. mniej niż w styczniu. Bez pracy pozostaje niewiele ponad 2 mln obywateli.

Z kolei Słowacja zarejestrowała bezrobocie na poziomie 7,3 proc. i był to kolejny miesiąc wzrostów. Przed pandemią stopa bezrobocia wynosiła na Słowacji 6 proc. Obecnie aktywności zawodowych nie podejmuje 200 tys. osób.

Z raportu Eurostatu wynika, że sąsiadem Polski o najwyższej stopie bezrobocia jest w dalszym ciągu Litwa. Bez pracy pozostaje 143 tys. osób, co przekłada się na odsetek rzędu 9,6 proc. Przed pandemią wskaźnik znajdował się na poziomie 6,7 proc.

W całej UE bezrobocie wyniosło w lutym 7,5 proc., czyli tyle samo co w styczniu. Wyższy odsetek osób bez pracy zarejestrowano w strefie euro - 8,3 proc., choć i ten wskaźnik utrzymuje się na niezmienionym poziomie drugi miesiąc z rzędu. Aktywności zawodowych nie podejmuje w sumie 15,9 mln obywateli Unii Europejskiej, spośród których ponad 13,5 mln stanowią mieszkańcy strefy euro.