Tereny PGR z rządowym wsparciem
Wikipedia/By Piotrus, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1082622
Autor Maria Glinka - 13 Października 2020

Rząd planuje inwestować w byłe PGRy. Czeka nas powrót do komunistycznego pomysłu?

Tereny, na których niegdyś znajdowały się PGRy, będą mogły liczyć na finansowe wsparcie od państwa. Powodem wdrożenia rządowych inwestycji jest chęć niwelowania nierówności społecznych, które w regionach popegeerowskich spotęgował koronakryzys.

Czas zatrzymać postępującą degradację PGR-ów

PGR, czyli państwowe gospodarstwo rolne, to relikt przeszłości rodem z czasów PRL. Ta forma socjalistycznej własności ziemskiej, którą de facto zarządzało państwo, została zlikwidowana w 1993 r. Od tamtego czasu nieustannie postępuje degradacja społeczna i ekonomiczna terenów, na których znajdowały się PGRy.

Problem pogłębił się wraz z nadejściem pandemii – samorządy z regionów popegeerowskich nie są w stanie wypełnić założeń inwestycyjnych przewidzianych na ten rok. Ma to niebagatelny wpływ na pogłębianie się dysproporcji rozwojowych, społecznych i finansowych w miejscowościach, w których przed laty funkcjonowały PGRy.

Plan wsparcia PGR-ów z udziałem społeczności lokalnych

Dlatego też rząd zamierza wesprzeć zadania inwestycyjne zaplanowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na IV kwartał 2020 r. Wprost podaje, że władza jest w trakcie opracowywania programu wsparcia inwestycji oraz infrastruktury społecznej na obszarach dawnych PGR-ów. Na pomoc będą mogły liczyć wspólnoty, spółdzielnie, stowarzyszenia oraz inne podmioty, wokół których skupiają się mieszkańcy terenów, na których przed laty działały PGR-y.

Zdaniem rządu inwestycje w ramach „PGR plus” poprawią jakość życia obywateli oraz położą kres czasom niesprawiedliwości i nierówności społecznych – dzięki nim mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury. Władza ma nadzieje, że mieszkańcy terenów popegeerowskich będą aktywnie partycypowali w zadaniach inwestycyjnych. Rząd przyznał, że w pierwszej kolejności będzie chciał zrealizować pomysły przedstawione przez mieszkańców gmin, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedli czy dzielnic oraz innych przedstawicieli lokalnych społeczności z terenów dawnych PGR-ów. Na realizację swoich założeń będą mogły liczyć także organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News