Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – kompendium wiedzy
Maria Czekańska
Maria Czekańska 29.05.2021 02:00

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – kompendium wiedzy

Biznesinfo
pixabay.pl

Umowa zlecenie czy o dzieło stają się coraz bardziej popularnymi formami zawierania współpracy. Szczególnie częste okazują się być przy współpracy z freelancerami, którzy nie są pracownikami naszej firmy. Jak w tym przypadku wygląda opodatkowanie umów cywilnoprawnych?

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Nie zawsze do współpracy dochodzi poprzez zawarcie umowy o pracę. Firma lub organizacja NGO nie musi na stałe zatrudniać pracownika. Dzieje się tak w szczególności, kiedy jednej stronie zależy na wykonaniu konkretnych usług lub dostarczeniu odpowiedniego produktu w określonym czasie. Przykładem może być chęć uzupełnienia swojego bloga firmowego o dziesięć nowych wpisów blogowych albo wykonanie logo czy strony internetowej. W tym przypadku najlepszym sposobem będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej, którymi są umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Jak dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej?

Umowy cywilnoprawne regulują zapisy Kodeksu Cywilnego. Według niego do zawarcia umowy o dzieło lub umowy zlecenie dochodzi wtedy, kiedy obydwie strony składają oświadczenie woli. Ono z kolei skutkuje powstaniem konkretnego stosunku prawnego. Jeśli chodzi o zapis tejże umowy, nie ma jasnych reguł co do jej utworzenia. Obowiązuje bowiem zasada swobody umów i jej ograniczenia. Na pewno trzeba podać dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy lub zamawiającego i świadczącego usługi. Później kwestię wynagrodzenia, termin wykonania oraz najczęściej oświadczenie o prawach autorskich.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – umowa o dzieło

Umowę zlecenie reguluje zapis artykułu 627 k.c., gdzie zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, a osoba przyjmująca zamówienie – do realizacji dzieła. W tym roku zostały wprowadzone nowe zmiany w przepisach. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mają obowiązek informować o zawieranych umowach o dzieło do ZUS. Jednakże należy pamiętać, że „nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna […] jeżeli nie jest płatnikiem składek”. Z kolei jeśli umowę zawarła osoba publiczna, ma ona obowiązek zgłosić zawartą umowę o dzieło bez względu na to, czy jest płatnikiem składek.

Jak zgłosić umowę o dzieło?

Jeśli zawarłeś umowę o dzieło po 1 stycznia 2021 r., masz obowiązek wykazać ją na formularzu RUD „Zgłoszenie umowy o dzieło”. Należy dostarczyć stosowną informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przeciągu siedmiu dni od zawarcia umowy. Jeśli nie spełnisz swojego obowiązku – czeka Cię kara grzywny w wysokości nawet 5000 zł. Pamiętaj, że nie masz obowiązku zgłaszania umowy o dzieło również wtedy, kiedy:

  • podpisałeś umowę z własnym pracownikiem;

  • świadczysz usługi na rzecz swojego pracodawcy;

  • wykonujesz dzieło, które należy do zakresu usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej.