BiznesINFO.pl
Biznesinfo

pixabay.pl

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – kompendium wiedzy

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Umowa zlecenie czy o dzieło stają się coraz bardziej popularnymi formami zawierania współpracy. Szczególnie częste okazują się być przy współpracy z freelancerami, którzy nie są pracownikami naszej firmy. Jak w tym przypadku wygląda opodatkowanie umów cywilnoprawnych?

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Nie zawsze do współpracy dochodzi poprzez zawarcie umowy o pracę. Firma lub organizacja NGO nie musi na stałe zatrudniać pracownika. Dzieje się tak w szczególności, kiedy jednej stronie zależy na wykonaniu konkretnych usług lub dostarczeniu odpowiedniego produktu w określonym czasie. Przykładem może być chęć uzupełnienia swojego bloga firmowego o dziesięć nowych wpisów blogowych albo wykonanie logo czy strony internetowej. W tym przypadku najlepszym sposobem będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej, którymi są umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Jak dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej?

Umowy cywilnoprawne regulują zapisy Kodeksu Cywilnego. Według niego do zawarcia umowy o dzieło lub umowy zlecenie dochodzi wtedy, kiedy obydwie strony składają oświadczenie woli. Ono z kolei skutkuje powstaniem konkretnego stosunku prawnego. Jeśli chodzi o zapis tejże umowy, nie ma jasnych reguł co do jej utworzenia. Obowiązuje bowiem zasada swobody umów i jej ograniczenia. Na pewno trzeba podać dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy lub zamawiającego i świadczącego usługi. Później kwestię wynagrodzenia, termin wykonania oraz najczęściej oświadczenie o prawach autorskich.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – umowa o dzieło

Umowę zlecenie reguluje zapis artykułu 627 k.c., gdzie zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, a osoba przyjmująca zamówienie – do realizacji dzieła. W tym roku zostały wprowadzone nowe zmiany w przepisach. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mają obowiązek informować o zawieranych umowach o dzieło do ZUS. Jednakże należy pamiętać, że „nie ma obowiązku informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło podmiot lub jednostka organizacyjna […] jeżeli nie jest płatnikiem składek”. Z kolei jeśli umowę zawarła osoba publiczna, ma ona obowiązek zgłosić zawartą umowę o dzieło bez względu na to, czy jest płatnikiem składek.

Jak zgłosić umowę o dzieło?

Jeśli zawarłeś umowę o dzieło po 1 stycznia 2021 r., masz obowiązek wykazać ją na formularzu RUD „Zgłoszenie umowy o dzieło”. Należy dostarczyć stosowną informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przeciągu siedmiu dni od zawarcia umowy. Jeśli nie spełnisz swojego obowiązku – czeka Cię kara grzywny w wysokości nawet 5000 zł. Pamiętaj, że nie masz obowiązku zgłaszania umowy o dzieło również wtedy, kiedy:

  • podpisałeś umowę z własnym pracownikiem;

  • świadczysz usługi na rzecz swojego pracodawcy;

  • wykonujesz dzieło, które należy do zakresu usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – rodzaje

Jeśli zawierasz umowę z osobą, która nie jest pracownikiem firmy – opodatkowanie umów cywilnoprawnych będzie uzależnione od kwoty wynagrodzenia. Istnieje możliwość, że przychody z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenie będziemy wliczać do przychodów własnej działalności. Dzieje się tak w przypadku, kiedy pozyskiwane są one od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej. Natomiast przychody, które uzyskujesz w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, gdzie usługi będą pokrywać się z zakresem usług prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, będziesz musiał rozliczyć we własnym zakresie. Istnieje kilka sposobów opodatkowania:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych;

  • zryczałtowany podatek dochodowy;

  • opodatkowanie określające wynagrodzenie w stawkach godzinowych.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych na zasadach ogólnych

W przypadku ustalenia wynagrodzenia przewyższającego 200 zł, będziesz rozliczał się na zasadach ogólnych. Brana pod uwagę jest należność wpisana w umowie. Stawka podatku wynosi 17%. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% jest odejmowana od ustalonej kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Przy podstawie podatku należy uwzględnić 20% kwoty kosztów uzyskania przychodów, przy odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – zryczałtowany podatek dochodowy

W przypadku wynagrodzenia niższego od 200 zł można skorzystać z zryczałtowanego podatku dochodowego. Jest on odliczany od kwoty przychodu. Stawka podatku i w tym przypadku wynosi 17%. Warunkiem koniecznym do zastosowania tej formy opodatkowania jest podpisanie umowy z wykonawcą niebędącym pracownikiem zamawiającego lub zleceniodawcy. Nie należy zapominać, że tego podatku nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu czy składki na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – stawka godzinowa

Wartość wynagrodzenia to iloczyn przepracowanych godzin i stawki godzinowej. W tym przypadku stosujemy opodatkowanie według zasad ogólnych. W tym przypadku należy więc pamiętać o odjęciu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >