Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Od 1 listopada weszły w życie duże zmiany. Zyskają miliony Polaków
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 01.11.2023 16:21

Od 1 listopada weszły w życie duże zmiany. Zyskają miliony Polaków

emeryci-spacer-ludzie-polska
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Z początkiem listopada zaczęła obowiązywać ważna nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Zyska na niej wielu starszych i samotnych Polaków, którzy potrzebują pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności. Zyskają też ci, którzy taką pomoc będą świadczyć. O co dokładnie chodzi?

Niepokojące dane. Przybywa samotnych Polaków

W Polsce ponad 400 tys. osób zmaga się z osamotnieniem – tak wynika z opublikowanego w tym roku raportu "Samotność wśród osób 80+" Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Większość grona osamotnionych stanowią wdowy i wdowcy, 73 proc. zapytanych mieszka samotnie, a 13 proc. nigdy nie wychodzi z domu (prawie połowa z nich boi się, że podczas wyjścia z mieszkania coś im się stanie). Zaledwie 6. procent ankietowanych korzysta z domów seniora. W obliczu tych danych konieczne jest spojrzenie nie tylko na kwestie dotyczące większej aktywizacji seniorów i podniesienia dostępności infrastrukturalnej dla osób starszych, ale również otwarcia się społeczeństwa względem potrzeb osób osamotnionych. Rola relacji międzyludzkich jest tu nieoceniona.

Osoby samotne znacznie częściej borykają się z problemami zdrowotnymi, brakiem poczucia bezpieczeństwa i utratą samodzielności. A to, jak wiadomo, powoduje konieczność pobytu w szpitalu, DPS czy ZOL, co jest olbrzymim obciążeniem moralnym i ekonomicznym dla Państwa i samorządów – komentuje wyniki raportu Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego.

Dom opieki dla seniora. Wiemy, jakie są koszty pobytu Do 31 marca ZUS wypłaca 1269 zł. Trzeba złożyć wniosek

Wsparcie osób samotnych będzie płatne. Wchodzą nowe przepisy

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wydaje się niezwykle ważnym krokiem na drodze do poprawy sytuacji życiowej samotnych seniorów. Od 1 listopada do systemu pomocy społecznej wejdą usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich. Pod tym pojęciem możemy rozumieć takie formy wsparcia, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Będzie to więc robienie zakupów, umówienie do lekarza, opieka higieniczno-pielęgnacyjna itp. Za świadczenie usług sąsiedzkich gminy będą wypłacały wynagrodzenia (to w ich gestii leży ustalenie stawek, wymiaru pracy i sposobu jej rozliczania). Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że przeznaczy na ten cel blisko 30 mln zł.

Usługi sąsiedzkie. Kto może skorzystać, a kto pomagać?

Usługi sąsiedzkie mają być wsparciem dla osób samotnych w wieku powyżej 65 lat, niepozostających w związku małżeńskim, bez wstępnych i zstępnych. Gminy będą mogły złagodzić te kryteria i umożliwić odpłatną pomoc np. dla tych seniorów, którzy mają rodzinę, ale mieszka ona bardzo daleko i na co dzień nie jest w stanie pomagać. Wysokość renty czy emerytury osoby starszej nie ma tu żadnego znaczenia.

Pomoc sąsiedzką może świadczyć osoba dorosła, niespokrewniona z seniorem, któremu pomaga i mieszkająca w jego najbliższym otoczeniu. Taki ktoś musi zostać zaakceptowany zarówno przez przyszłego podopiecznego, jak i przez organizatora usług sąsiedzkich. Konieczne będzie ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (zorganizuje je gmina) i złożenie oświadczenia o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia usług sąsiedzkich.