Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dom opieki dla seniora. Wiemy, jakie są koszty pobytu
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 30.10.2023 13:11

Dom opieki dla seniora. Wiemy, jakie są koszty pobytu

seniorzy
Marek BAZAK/East News

W 2007 roku osób w wieku 18-29 lat było w Polsce 7,5 mln, a osób 60+ – 6,9 mln. W ciągu kilkunastu lat struktura wiekowa w naszym kraju bardzo się zmieniła. W połowie 2021 roku osób mających ponad 60 lat było już 9,8 mln – prawie dwa razy więcej niż młodych dorosłych w wieku 18-29 lat (5 mln). Wraz z wiekiem człowiek podupada na zdrowiu, a rodzina może nie być w stanie zapewnić osobie starszej całodobowej opieki. Dobrym rozwiązaniem jest wówczas pobyt w domu opieki dla seniora. Ile to kosztuje i jakie dokumenty są wymagane?

Dom seniora. Jak to wygląda w praktyce?

Seniorzy przebywających w domach opieki – zarówno tych prywatnych, jak i państwowych – mogą liczyć na pełne wyżywienie i całodobową opiekę personelu, w tym pielęgniarską i nieraz psychologiczną. Miejsca te są dostosowane do potrzeb osób starszych np. pod względem ułatwienia wykonywania im codziennych czynności życiowych. Często w ofertach uwzględnia się też aktywne propozycje spędzania czasu dla seniora, rehabilitację czy terapię zajęciową. Taki pobyt może być dzienny lub całodobowy.

Co zrobić, by dostawać więcej pieniędzy na starość? Takie są opcje Nadchodzą zmiany dla wszystkich pacjentów. Od 1 listopada nowe uprawnienia lekarzy i wiele więcej

Pobyt seniora w domu opieki: prywatnym i państwowym. Oto stawki

Domy Pomocy Społecznej (DPS) to państwowe placówki, do których trafiają osoby starsze wymagające całodziennej opieki przez wzgląd na swój wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Opłaty na pobyt seniora w DPS-ie są odciągane z jego dochodu (np. z emerytury), przy czym maksymalnie do 70 proc. tej kwoty (obowiązek ten nie dotyczy osób o dochodach niższych niż kryterium dochodowe). Średni koszt pobytu to ok. 2,5-3,5 tys. zł za miesiąc. Jeśli koszty nie zostają w pełni pokryte z dochodu seniora, to opłatami obciąża się członków rodziny. Radca prawny Wojciech Dmitrowski wyjaśnia, że takiej opłaty można uniknąć – istnieją ku temu fakultatywne oraz obowiązkowe przesłanki. Dopłatami może też zostać obciążona gmina.

Prywatne domy opieki z reguły oferują wyższy standard niż te państwowe, a to przekłada się – rzecz jasna – na cenę. Przykładowe tegoroczne stawki za miesięczny pobyt w domu opieki dla seniora wyglądają następująco (na podstawie danych serwisu kb.pl):

  • woj. pomorskie – od 4 520 do 5 470 zł,
  • woj. mazowieckie – od 4 680 do 6 680 zł,
  • woj. kujawsko-pomorskie – od 4 830 do 5 620 zł,
  • woj. lubuskie – od 4 830 do 5 920 zł,
  • woj. małopolskie – od 4 910 do 6 070 zł,
  • woj. podkarpackie – od 4 680 do 5 770 zł,
  • woj. śląskie – od 4 680 do 6 380 zł,
  • woj. warmińsko-mazurskie – od 4 600 do 5 470 zł.

Dom opieki dla seniora. Konieczne złożenie wniosku

Bez względu na to, czy wybieramy państwowy czy prywatny dom opieki, wymagane jest dopełnienie formalności i z reguły – odczekanie w kolejce. Starając się o miejsce w prywatnej instytucji, należy dostarczyć m.in. wniosek o pobyt, dowód osobisty, dokument potwierdzający ubezpieczenie seniora i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Senior może zostać przyjęty niemal od razu – jeśli są miejsca – a jeśli ich nie ma, czas oczekiwania wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Natomiast w DPS-ie również wymagane jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i potrzebie sprawowania całodobowej opieki, dokumentem potwierdzającym dochody lub decyzję ZUS-u o przyznaniu emerytury/renty, oświadczenie woli podpisane przez seniora i wyjaśnienia rodziny, dlaczego nie może zająć się seniorem. W przypadku DPS-ów zdarza się, że senior czeka na przydzielenie miejsca nawet przez kilka lat.

Źródła: Interia Biznes, ciekaweliczby.pl, radcaprawnybochnia.pl