Ochrona własności intelektualnej w firmie
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Ochrona własności intelektualnej w firmie

Często spotykamy się z terminem "własność intelektualna". Czym zatem jest i jakie są jej rodzaje? Jak regulują tę kwestię przepisy? Jak możemy ją chronić?

Co to jest własność intelektualna?

Własnością intelektualną jest zbiór praw, który odnosi się w szczególności do:

 • dzieł literackich, artystycznych i naukowych,
 • interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców,
 • fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych,
 • wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,
 • odkryć naukowych,
 • wzorów przemysłowych,
 • znaków towarowych i usługowych,
 • nazw handlowych i oznaczeń handlowych,
 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Własność intelektualna w polskim prawodawstwie podlega ochronie poprzez następujące zakresy prawa:

 • prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi,
 • prawa do baz danych,
 • prawo własności przemysłowej.

Czym jest ochrona własności intelektualnej?

Ochrona własności intelektualnej to ochrona praw odnoszących się do własności intelektualnej. Przedsiębiorca może zabezpieczyć swoją własność intelektualną poprzez:

 • prawa własności przemysłowej – patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do ochrony odmian roślin i oznaczenia geograficzne,
 • prawa autorskie obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną,
 • strategie handlowe, np. tajemnice handlowe, umowy o zachowaniu poufności lub szybka produkcja.

Jaki jest czas ochrony własności intelektualnej?

Maksymalny czas ochrony własności intelektualnej wynosi:

 • 20 lat – patenty na wynalazki,
 • 10 lat – wzory użytkowe,
 • 5+5 lat (5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5) – wzory zdobione,
 • 10+10+10+… lat (przedłuża się co 10 lat) – znaki towarowe,
 • 25 lat – prawa do rejestracji,
 • 10 lat – topografia układów scalonych,
 • 25 lat – wzór przemysłowy,
 • bezterminowo – oznaczenia geograficzne.

Jakie są formy ochrony własności intelektualnej?

Najczęściej stosowanymi formami ochrony własności intelektualnej są:

 • możliwość powołania się na prawo autorskie w celu zabezpieczenia interesów producenta,
 • utrzymanie w tajemnicy (nieudostępnianie informacji o przedmiocie ochrony),
 • udostępnianie kontrolowane (np. za pobraniem opłaty licencyjnej, po dokonaniu rejestracji użytkownika),
 • zakaz kopiowania i rozpowszechniania utworu, wynalazku,
 • zakaz czerpania korzyści z utworu lub wynalazku, do którego danemu podmiotowi nie przysługują prawa autorskie lub pokrewne,
 • prawo do kontroli nad produkcją utworów zależnych.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News