BiznesINFO.pl
Ochrona własności intelektualnej w firmie

pixabay.com

Ochrona własności intelektualnej w firmie

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Magdalena Chajzler

Udostępnij:

Często spotykamy się z terminem "własność intelektualna". Czym zatem jest i jakie są jej rodzaje? Jak regulują tę kwestię przepisy? Jak możemy ją chronić?

Co to jest własność intelektualna?

Własnością intelektualną jest zbiór praw, który odnosi się w szczególności do:

 • dzieł literackich, artystycznych i naukowych,

 • interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców,

 • fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych,

 • wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,

 • odkryć naukowych,

 • wzorów przemysłowych,

 • znaków towarowych i usługowych,

 • nazw handlowych i oznaczeń handlowych,

 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Własność intelektualna w polskim prawodawstwie podlega ochronie poprzez następujące zakresy prawa:

 • prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi,

 • prawa do baz danych,

 • prawo własności przemysłowej.

Czym jest ochrona własności intelektualnej?

Ochrona własności intelektualnej to ochrona praw odnoszących się do własności intelektualnej. Przedsiębiorca może zabezpieczyć swoją własność intelektualną poprzez:

 • prawa własności przemysłowej – patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do ochrony odmian roślin i oznaczenia geograficzne,

 • prawa autorskie obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną,

 • strategie handlowe, np. tajemnice handlowe, umowy o zachowaniu poufności lub szybka produkcja.

Jaki jest czas ochrony własności intelektualnej?

Maksymalny czas ochrony własności intelektualnej wynosi:

 • 20 lat – patenty na wynalazki,

 • 10 lat – wzory użytkowe,

 • 5+5 lat (5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5) – wzory zdobione,

 • 10+10+10+… lat (przedłuża się co 10 lat) – znaki towarowe,

 • 25 lat – prawa do rejestracji,

 • 10 lat – topografia układów scalonych,

 • 25 lat – wzór przemysłowy,

 • bezterminowo – oznaczenia geograficzne.

Jakie są formy ochrony własności intelektualnej?

Najczęściej stosowanymi formami ochrony własności intelektualnej są:

 • możliwość powołania się na prawo autorskie w celu zabezpieczenia interesów producenta,

 • utrzymanie w tajemnicy (nieudostępnianie informacji o przedmiocie ochrony),

 • udostępnianie kontrolowane (np. za pobraniem opłaty licencyjnej, po dokonaniu rejestracji użytkownika),

 • zakaz kopiowania i rozpowszechniania utworu, wynalazku,

 • zakaz czerpania korzyści z utworu lub wynalazku, do którego danemu podmiotowi nie przysługują prawa autorskie lub pokrewne,

 • prawo do kontroli nad produkcją utworów zależnych.

Podobne artykuły

fot. Materiały partnerskie

Praca

Rejestracja czasu pracy online - podstawowe informacje

Czytaj więcej >
Szokujące odprawy dla górników, którzy dobrowolnie odejdą z zawodu

Praca

Odprawa dla górnika: 120 tys. zł. Jeśli odejdzie z pracy dobrowolnie

Czytaj więcej >
Lidl rozda bony, w wysokości nawet 300 zł

Praca

Lidl rozdaje po 300 zł na Wielkanoc. Ale klienci mogą obejść się smakiem

Czytaj więcej >
Nokia zwalnia ludzi. 10 tys. osób straci pracę.

Praca

Nokia zwolni 10 000 osób. Wszystko w imię rozwoju technologii 5G

Czytaj więcej >
Kontrole z ZUS czekają pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim

Praca

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Już wykrył 10 tys. nadużyć

Czytaj więcej >
PIP będzie przeprowadzać kontrole. Sprawdzi, czy pracodawcy nie zniechęcają do odkładania na PPK

Praca

Nowe uprawnienia Inspekcji pracy. Sprawdzą, czy ktoś namawia do rezygnacji z PPK

Czytaj więcej >