BiznesINFO.pl
financial-4560047 960 720

https://pixabay.com/illustrations/financial-analysis-accounting-4560047/

Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze. Przepisy i ustalenia

9 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – w jaki sposób powinna być rozwiązana ta kwestia? Czy konieczne jest zamieszczenie na fakturze symbolu PKWiU w przypadku sprzedaży towaru po obniżonej cenie? Sprawdziliśmy odpowiedzi w ustawie.

Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze. Ustawa o VAT

Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – czy umieszczenie obu informacji na
dokumencie jest konieczne? Jeśli chodzi o sam symbol PKWiU, to jest on używany głównie w celach statystycznych. Ma za zadanie kontrolować obrót towarów na polskim rynku. Określa także produkty objęte, które są objęte konkretnymi preferencjami podatkowymi. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca nie posiada obowiązku umieszczenia tego symbolu na fakturze. W ustawie o VAT znajdują się zapisy, które określają, jakie dane powinny znaleźć
się na fakturze. Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – czy to jest konieczne? Na podstawie artykułu 106e ustawy o VAT można dowiedzieć się, jakie elementy powinna posiadać faktura. Przede wszystkim konieczne jest wskazanie daty jej wystawienia. Należy
także określić kolejny numer, który nadany jest fakturze w ramach jednej albo więcej serii – służy on do zidentyfikowania faktury. Kolejne informacje to imiona i nazwiska/nazwy podatnika oraz nabywcy towarów/usług, a także ich adresy. Następnie podany musi zostać
numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Kolejna informacja to numer, jakim identyfikuje się nabywca towarów/usług na potrzeby podatku PIT albo podatku od wartości dodanej. Jest to numer, pod którym otrzymuje towary/usługi.

Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze. Co musi zawierać dokument?

Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – czy obie te informacje muszą znaleźć się na dokumencie? Wiesz już, że faktura powinna określać konkretne informacje, tak jak numery podatników oraz ich imiona i nazwiska lub nazwy, jeśli chodzi o firmy posługujące się takimi. Kolejne niezbędne dane, to data dokonania albo zakończenia dostawy
towarów/wykonania usługi, a także data otrzymania całości/części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, o ile ta data różni się od daty wystawienia faktury oraz jest możliwa do określenia. Na fakturze należy takzę podać nazwę/rodzaj towaru/usługi, miarę i ilość/liczbę dostarczonych towarów albo zakres wykonanych usługi cenę jednostkową towaru/usługi bez kwoty podatku, czyli cenę jednostkową netto. Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – czy podanie tych informacji jest niezbędne? Faktura musi być na pewno uzupełniona o kwoty wszystkich opustów albo obniżek cenu, także tych w formie rabatu z tytułu wcześniej zapłaty; warunkiem jest, że nie zostały one uwzględnione już w cenie jednostkowej netto. Kolejne niezbędne informacje to wartość dostarczonych
towarów/wykonanych usług, które są objęte transakcją, bez kwoty podatku, czyli wskazanie wartości sprzedaży netto. Następnie wskazuje się stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto, kwotę podatku od tej sumy oraz kwotę należności ogółem. Są to
wszystkie określone przez ustawę o PIT informacje, które muszą
znaleźć się na fakturze.

Interpretacja ustawy. Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturzeJak już pewnie widzisz, obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – pierwszą część tej kwestii, czyli obniżenie stawki, należy zawrzeć, jednak nie ma potrzeby zamieszczenia na fakturze symbolu PKWiU. Sprzedaż towarów, do których zastosowana została obniżona stawka, nie musi posiadać na fakturze symbolu PKWiU. W przypadku sprzedaży towarów oraz usług, które opodatkowane są stawkami niższymi niż 23%, nie ma obowiązku podawania na fakturze podstawy obniżenia oraz symbolu PKWiU. Jako podstawę prawną można wskazać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej z 2015 roku. Wówczas określił on, że obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – podanie symbolu jest konieczne jedynie w przypadku dostawy towarów albo świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie artykułu 43 ustawy o opodatkowaniu. Z kolei na podstawie artykułu 82 można wskazać, że w takiej sytuacji należy określić przepis ustway albo aktu wykonawczego, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, zacytować przepis dyrektywy, która może zwolnić od podatku dostawę towarów/świadczenie usług lub przyjąć inną
podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów albo świadczenie usług korzysta ze zwolnienia podatkowego. Jeśli chodzi o możliwość zamieszczenia symbolu PKWiU, to na fakturze można go umieścić, nawet jeśli nie istnieje obowiązek ku temu. Przepisy na
sprzeciwiają się umieszczenia na fakturach dodatkowych adnotacji.


Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze.
Ważne wskazanie przepisu


Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – jak rozwiązać tę kwestię? Obecnie nie
istnieje już zapis, który wskazywał, że na fakturach dokumentujących sprzedaż zwolnioną z podatku VAT należy podać PKWiU. Mimo tego należy pamiętać o konieczności wskazania
przepisu lub podstawy prawnej, które pozwalają zastosować zwolnienie. Jeśli chodzi o to, do kiedy obowiązywało zamieszczanie tego symbolu, to obowiązek trwał do końca 2012 roku. Obniżona stawka a symbol PKWiU na fakturze – takie połączenie nie jest konieczne. Warto pamiętać, że podatnik, który dokonuje sprzedaży opodatkowanej dowolną stawką podatku VAT (czyli 0%, 5%, 8% lub 23%) nie posiadają obowiązku zamieszczenia na fakturze dokumentującej sprzedaż zamieszczania symbolu klasyfikacji towaru, czyli między innymi symbolu PKWiU. Brak tego symbolu nie wpłynie na zastosowanie danej stawki podatku VAT.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >